Bihter KARAGÖZ

TEDARİK ZİNCİRİ RİSK VE BELİRSİZLİKLERİ: KORONAVİRÜS PANDEMİSİ VE ORTAMINDA İLAÇ SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER

SUPPLY CHAIN RISK AND UNCERTAINTY: COVID 19 PANDEMIA AND RISK MANAGEMENT IN THE PHARMACEUTICAL SECTOR AND PUBLIC RELATIONS

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2020-Cilt: 8 - Sayı: 17

107-130

covid 19, ilaç tedarik zinciri, koronavirüs, tedarik zincirinde risk ve belirsizlik

Coronavirus, covid 19, pharmaceutical supply chain, risk and uncertainty in the supply chain

5824

Benzer Makaleler

İşletmelerde Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanım Süreçlerinde Tedarikçi Firma Seçiminin Analizi

The Journal of International Scientific Researches

Serbülent KAPICI, Mustafa YÜCEL

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DAĞITIM AĞLARININ TASARIMI VE ENİYİLEMESİ: ÇOK AŞAMALI KARMA TAMSAYILI BİR DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Turan PAKSOY, Hasan Kürşat GÜLEŞ, Fulya ALTIPARMAK

Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi ve Performans İlişkisi: İstanbul İlinde Bir Araştırma

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics

Gökhan YOLAÇ, Ahmet TUZCUOĞLU, Muhammet ŞAHİN

Tedarik Zincirinde Risk Yönetim Yetenekleri, İş Birliği ve Sürdürülebilirlik Etkileşimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Zafer DURAN, Halil SAVAŞ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİNİN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Emel YONTAR, Şölen ZENGİN

Tedarik Zinciri Risklerinin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımının Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ali Çağrı BURAN, Ahmet AĞCA

DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRİ LİTERATÜRÜNÜN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Journal of Research in Business

Murat BAŞTUĞ, Ramazan KAYHAN

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Yasemin GEDİK