Pınar Başar

Katılımcı Yönetimin İş Doyumu Üzerine Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

2017-Cilt: 3 - Sayı: 1

1-34

Katılımcı Yönetim, İş Doyumu

528