KİTLE FONLAMASI YÖNTEMİ İLE ZEKÂT UYGULAMASI: BİR MODEL ÖNERİSİ

Kitle fonlaması, yatırım ihtiyacı olan bir projeyi veya işi finanse edebilmek amacıyla girişimcilerin büyük insan gruplarından internet tabanlı platformlar vasıtasıyla fon toplamasını ifade eden bir terimdir. Temel mantığı çok daha öncesine dayanmakla birlikte bugünkü manada kitle fonlaması sisteminin temeli 2008’li yıllara dayanmaktadır. O günden bugüne popülaritesi sürekli artmış ve güncelliğini halen korumaktadır. Kitle fonlaması konvansiyonel finans sistemleri açısından olduğu kadar İslami finansal sistemler açısından da oldukça önemlidir. Kitle fonlaması sistemi İslami yasak ve kurallara uyulması halinde İslami sisteme uyarlanabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde İslami finansal sistemler içerisinde kitle fonlamasına dayalı sistem ve uygulamaların kurulması İslam ülkelerinin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerine katkıda bulunacaktır. Bu çalışmada İslam’ın en temel emirlerinden birisi olan, İslam ekonomi ve finans sisteminin temelinde yer alan zekât kurumunun kitle fonlaması yöntemi kullanılarak daha etkin ve verimli şekilde işletilmesine yönelik bir model önerilmiştir. Modelin özellikle İslam ülkelerinin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.