Selim CENGİZ, Abdulkerim GÖK

Uzun Vadeli Mal veya Hizmet Alımlarında İndirilecek Katma Değer Vergisinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Öneri

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

2017-Cilt: 3 - Sayı: 2

174-201

Katma Değer Vergisi, Uzun Vadeli Mal ve Hizmet Satışı

51 19

7