Benzer Makaleler

ŞEYH ÖMER EFENDİ VE KENDİSİNE YAZILAN “BÜTÜN DÜNYÂ YALAN İMİŞ” ŞİİRİ

Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi

Abdulsamet DEMİRBAĞ

Cüneyt KANAT ve Devrim BURÇAK, Sorularla Haçlı Seferleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, Kasım 2018, 319 Sayfa, ISBN:978-605-5200-29-9

Asia Minor Studies

Tunay KARAKÖK, Yasin MERMER

Birinci Dünya Savaşı'nın Erken Döneminde İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının Belirlenmesi: Çanakkale'ye Harekât Kararının Alınmasının İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının ve Savaş Hedeflerinin Saptanması ile İlişkisi

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Burak Samih GÜLBOY

Birinci Dünya Savaşı'nın Erken Döneminde İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının Belirlenmesi: Çanakkale'ye Harekât Kararının Alınmasının İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının ve Savaş Hedeflerinin Saptanması ile İlişkisi

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Burak Samih GÜLBOY

IV. MURAD İÇİN YAZILMIŞ MANZUM BİR NASİHAT-NÂME: KÂDİRÎ HÜSEYİN’İN MİFTÂH-I CENNET’İ

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN

Siyaset Markalamasının Türkiye’deki Örnekleri Üzerine Bir Araştırma

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Sibel ORHAN

DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİNDE SAVAŞ STRATEJİLERİ

Karadeniz Araştırmaları

Ahmet KESKİN

Tarih Bölümü Öğrencilerinin “Tarihin Kötü Amaçlı Kullanımı” Hakkındaki Görüşleri

Kastamonu Eğitim Dergisi

RAMAZAN KAYA