Benzer Makaleler

TÜRK YÖNETİM BİLİMİNE TARİHE DÖNÜŞ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ: SINIFLAR, İŞ DÜNYASI VE BİLGİ TRANSFERİ

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty

Enes KURT, Yasin SEHİTOGLU

TÜRK YÖNETİM BİLİMİNE TARİHE DÖNÜŞ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ: SINIFLAR, İŞ DÜNYASI VE BİLGİ TRANSFERİ

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty

Enes KURT, Yasin SEHİTOGLU

TÜRK YÖNETİM BİLİMİNE TARİHE DÖNÜŞ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ: SINIFLAR, İŞ DÜNYASI VE BİLGİ TRANSFERİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Enes KURT, Yasin SEHİTOGLU

SOLUN AYDINA BAKIŞI: TÜRKİYE’DE 1960’lı YILLARDA SOL ÇEVRELERDE ASKER-SİVİL AYDIN ZÜMRE TARTIŞMASI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ekin Kadir SELÇUK, Bayram KOCA

Yön ve Devrim Hareketine Göre Laiklik (1961-1971)

Tarih ve Gelecek Dergisi

Çağhan UYAR

"Erken Modern Dönem Avrupası'nda Askeri Devrim" Tartışması Üzerine Bir Rehber

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Gürsu GÜRSAKAL

Düzeltme: YÖNCÜLER’İN İKTİDAR STRATEJİSİ TAHAYYÜLÜ: YÖN DERGİSİ’NDE (1961-1967) NÂSIR’IN SOSYALİST İKTİDARI

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İlhan BİLİCİ

YÖNCÜLER’İN İKTİDAR STRATEJİSİ TAHAYYÜLÜ: YÖN DERGİSİ’NDE (1961-1967) NÂSIR’IN SOSYALİST İKTİDARI

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İlhan BİLİCİ