"Erken Modern Dönem Avrupası'nda Askeri Devrim" Tartışması Üzerine Bir Rehber

Bu çalışmada Batı askerî tarih literatüründe önemli bir yer kaplayan ve erken modern dönem Avrupa'sında oluştuğu iddia edilen "Askerî Devrim" ve bununla ilgili olan tartışmalar analitik ve mümkün olan en sade biçimde, ancak tartışmaların ve konunun karmaşık olmasından kaynaklanan çetrefilli tarafları da göz ardı edilmeyecek bir şekilde okuyucuya aktarılmak istenmiştir. Ayrıca Askerî Teknik Devrim (ATD) ve Askerî Faaliyetlerde Devrim(AFD) kavramları ve ilgili tartışmalara da sadece çıkış noktası ile ilgili olarak ana hatlarıyla değinilmiştir. Bu tartışmaları yakından takip etmek askerî, teknolojik ve ekonomik etkenlerin tarih boyunca karşılıklı etkileşimini ve dönüşümünü anlamak için son derece faydalı olacaktır.

A Guide on the Debate over "Military Revolution in the Early Modern Europe"

Bu çalışmada Batı askerî tarih literatüründe önemli bir yer kaplayan ve erken modern dönem Avrupa'sında oluştuğu iddia edilen "Askerî Devrim" ve bununla ilgili olan tartışmalar analitik ve mümkün olan en sade biçimde, ancak tartışmaların ve konunun karmaşık olmasından kaynaklanan çetrefilli tarafları da göz ardı edilmeyecek bir şekilde okuyucuya aktarılmak istenmiştir. Ayrıca Askerî Teknik Devrim (ATD) ve Askerî Faaliyetlerde Devrim(AFD) kavramları ve ilgili tartışmalara da sadece çıkış noktası ile ilgili olarak ana hatlarıyla değinilmiştir. Bu tartışmaları yakından takip etmek askerî, teknolojik ve ekonomik etkenlerin tarih boyunca karşılıklı etkileşimini ve dönüşümünü anlamak için son derece faydalı olacaktır.