Ali Buğra KÜÇÜK

Bir Davranış Kategorisi Olarak Oyun ve Erdem İlişkisinin Siyasal Antropoloji Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

2019-Cilt: 5 - Sayı: 2

106-122

Oyun, Erdem, Eğitim, Tarım, Savaş

68 21

7
Benzer Makaleler

Birinci Dünya Savaşı'nın Erken Döneminde İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının Belirlenmesi: Çanakkale'ye Harekât Kararının Alınmasının İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının ve Savaş Hedeflerinin Saptanması ile İlişkisi

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Burak Samih GÜLBOY

Birinci Dünya Savaşı'nın Erken Döneminde İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının Belirlenmesi: Çanakkale'ye Harekât Kararının Alınmasının İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının ve Savaş Hedeflerinin Saptanması ile İlişkisi

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Burak Samih GÜLBOY

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

The Relationship between Students’ Academic Achievements in Mathematics and Their Free Time Play Preferences

Eğitim ve Teknoloji

Mehmet Raci DEMİR

Erdem Dönmez, Arzu ve Tereddüt: 19. Yüzyıl Türk Romanında Muhafazakârlık

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

İsmail Alperen BİÇER

Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi ve Ebeveyn Rehberlik Stratejileri Ölçeklerinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Kadriye Selin BUDAK, Nesrin IŞIKOĞLU

DİJİTAL OYUN E-SPOR VE GELENEKSEL SPORLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Hasan GÜLER