7
Benzer Makaleler

Sürdürülebilirlik Kütüphane Yakınsamasına Bilgi Üzerinden Farklı Bir Bakış: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Kütüphaneler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Ali AKKAYA

Sürdürülebilir tüketim davranışları üzerine sürdürülebilir sanat

Yıldız Journal of Art and Design

Tamer ASLAN

Sürdürülebilir Kalkınmadan Kurumsal Sürdürülebilirliğe: Teorik Değerlendirme

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Erhan Cahit BAHADIR, Ali Osman GÜRBÜZ

Yaşayanların Zararına Ölülerin Yasını Tutmaya Devam Edemeyiz: Çevresel Sürdürülebilirlik İçin GHRD Uygulamaları, İslami Defin Ritüelleri ve Yeşil Defin

Paradigma

Ehikioya Hilary OSOLASE, Roziah Mohd RASDİ, Zuraina DATO MANSOR

Yaşayanların Zararına Ölülerin Yasını Tutmaya Devam Edemeyiz: Çevresel Sürdürülebilirlik İçin GHRD Uygulamaları, İslami Defin Ritüelleri ve Yeşil Defin

Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

Ehikioya Hilary OSOLASE, Roziah Mohd RASDİ, Zuraina DATO MANSOR

Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinde Sürdürülebilir Dijital Pazarlama Stratejileri

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Filiz ÇAYIRAĞASI, Şehnaz SAKICI

Okul kültürüne i̇li̇şki̇n bi̇r durum çalışması: Cağaloğlu Anadolu Li̇sesi̇

Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi

Ceylan KARAYEL, Emre ER

Yeni Bir Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi: İstanbul Örneği

Siyasal: Journal of Political Sciences

Uğur ARCAGÖK, Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN