Oğuz GÜNER

Avrupa Birliği Ülkelerinin Ufuk 2020 Programına Katılımı ve Yenilik Üretimi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Rolü

Investigation of the EU Countries in Horizon 2020 Program and The Role of Higher Education Institutions in The Process of Innovation

Üniversite Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 3 - Sayı: 2

75-83

Avrupa Birliği, Ufuk2020, Yenilik, Yükseköğretim

European Union, Horizon2020, Innovation, Higher Education

5032