Ahmet SEVEN, Hanifi DÜLGER

Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldirganlik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Aggression Levels and Affecting Factors of Healthcare Vocational School Students

Black Sea Journal of Public and Social Science

2022-Cilt: 5 - Sayı: 1

1-6

Düşmanlık, Öfke, Öğrenci, Saldırganlık

Hostility, Anger, Student, Aggression

5016