Haşmet GÖKIRMAK

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL OTOBÜS A.Ş. AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMASI

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE LOGISTICS SECTOR AND SMART TRANSPORTATION SYSTEMS APPLICATION OF ISTANBUL OTOBÜS A.Ş.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2019-Cilt: 14 - Sayı: 1

73-87

Dijital dönüşüm, lojistik, Endüstri 4.0, lojistik trendler

igital transformation, logistics, Endustry 4.0

82 31

7
Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Dijital Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Abdullah BALLI

ENDÜSTRİ 4.0’A GENEL BİR BAKIŞ: SANAYİNİN GELECEĞİ

G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi

Melek YILDIZ TONGA, Mahir TONGA

Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar

Istanbul Business Research

Oktay Zihni Fırat, Seniye Ümit Fırat

ENDÜSTRİ 4.0 İLE ŞEKİLLENEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE DEĞER AKIŞ HARİTALAMA: SİSTEMATİK LİTERATÜR ANALİZİ VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi

Emre BİLGİN SARI

Özel Yetenekli Öğrencilerin Ebeveynlerinin Dijital Ebeveynlik Özyeterliklerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Gülay KARAKAŞ, Ali Haydar KICIMAN, Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Lojistik Köy Kurulumunun Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği

EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

A.erhan ZALLUHOĞLU, Burcu ARACIOĞLU, Sevilay BOZKURT

SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİKTE DÜNYA’NIN İKİ YENİ TRENDİ TERSİNE LOJİSTİK VE YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI: TÜRKİYE İÇİN STRATEJİLER

Avrasya Dosyası

Hasan BARDAKÇI