Seden ERCAN, Buhari DEMİRBAŞ

ABD DOLAR ENDEKSİ İLE VIX KORKU ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2020-Cilt: 15 - Sayı: 2

115-129

Dolar Endeksi, VIX Korku Endeksi, ARDL Sınır Testi

6620

Benzer Makaleler

VIX (Korku) Endeksi ile Vadeli İşlemler Piyasaları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ethem KILIÇ, Hamide ÖZYÜREK

BORSA İSTANBUL İLE GELİŞMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİSİ

Kapanaltı Dergisi

İbrahim Halil UÇAR, Erkan ALSU

Gelir Eşitsizliği ve İnsani Gelişme İlişkisi: Türkiye Örneği

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Burhan DURGUN, Özlem DURGUN

Covid 19’un Borsa İstanbul Sürü Davranışına Etkisinin VIX Endeksi Kapsamında ARDL Sınır Testi Yaklaşımıyla İncelenmesi

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Aslı YIKILMAZ

BORSA İSTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ (XKURY) İLE KORKU ENDEKSİ (CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE VOLATILITY INDEX-VIX) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Veysel KULA, Ender BAYKUT

SİYASİ VE EKONOMİK FAKTÖRLER İLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

PressAcademia Procedia

Seda TURNACIGIL, Toprak Ferdi KARAKUS

The Relationship Between Manufacturing Industry Production and Environmental Pollution: The Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis for Turkiye

BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi

Merve ÜNLÜOĞLU, Özcan DAĞDEMİR

Yenilenebilir Enerjinin Enerji İthalat Bağımlılığına Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz

Siyasal: Journal of Political Sciences

İbrahim ÜRKMEZ, Mete Cüneyt OKYAR