Sadettin PAKSOY, Ferhat ERTÜRK, Abdulhadi ALİ HAMMADEH

TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI EKONOMİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİSİ (1970-2015 DÖNEMİ)

THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND INFORMAL ECONOMY IN TURKEY (1970-2015 PERIOD)

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

2018-Cilt: 5 - Sayı: 11

54-69

Kayıt dışı ekonomi, Parasal oran yöntemi, Ekonomik büyüme, Hane halkı, Mevzuat

Underground Economy, Monetary Rate Theory, Economic growth, Household, Legislation

4713