Orkun ORAL

Yatırım gelişme yolu: Brezilya- Türkiye karşılaştırması

Investment development path: Brazil-Turkey comparison

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2021-Cilt: 3 - Sayı: 2

142-149

Yatırım Gelişme Yolu, IDP, Brezilya, Türkiye

Investment Development Path, IDP, Brazil, Turkey

55 24

7