Atilla AYDIN

ARIMA modeli ile Covid-19 salgınının Türkiye hava taşımacılığı sektörü üzerindeki etkilerinin analizi

Analysis of the effects of the Covid-19 epidemic on the Turkish air transport sector with the ARIMA model

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2021-Cilt: 3 - Sayı: 2

118-127

Havacılık, Yolcu Taşımacılığı, Yük Taşımacılığı, Covid-19, ARIMA Modeli

Aviation, Passenger Transport, Freight Transport, Covid-19, ARIMA Model

82 29

7