Sigara içme alışkanlığı ile vücut kitle indeksi ve bel kalça oranı arasındaki ilişki

Bu çalışmada, sigara içme alışkanlığı ile vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel kalça oranı (BKO) arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmaya Mersin il merkezinde, 7 merkez sağlık ocağı bölgesinde, 20-74 yaş aralığından, tabakalı rasgele örnekleme yöntemiyle belirlenen 1539 kişi (864kadın, 675 erkek) alındı. Sağlık ocağına çağırılan bireylerin kilo, boy, bel ve kalça ölçümleri yapılarak bir anket uygulandı. İstatistiksel analizler SPSSWIN 9.01 paket programında yapıldı. Çalışmaya alınan populasyonda, erkeklerde; sigara içme sıklığı %51.3, bırakma hızı %14.7; kadınlarda sırasıyla %28.5 ve %3.8'di (p=0.000). Sigara içenlerin VKİ'ne göre %22.3'ü obez, %36.1'i fazla kilolu, sigara içmeyenlerin %34.1'i obez, %36.7'si fazla kilolu grubundaydı (p=0.000). Sigara içenlerin %3.7'si, sigara içmeyenlerin %8.1'i artmış BKO'na sahipti (p=0.004). Sigara içenlerde içmeyen ya da bırakanlara göre VKİ ve BKO düzeyleri daha düşüktür. Ancak VKİ seviyeleri sigara içenlerde de normalden yüksektir. Sonuçta, sigara içiyor olmak bireylerin normal kiloda olacağı anlamına gelmemektedir.

The relationship between smoking habit and body mass index-waist hip ratio

The aim of this study was to determine the relationship between smoking habit and body mass index (BMI), waist hip ratio (WHR). This study was carried out in Mersin provincial centre. The subjects (age range between 20-74 years) were selected by using stratified random sampling method. 1539 subjects (864 female and 675 male) were included in the study. Body sizes were measured and a questionnaire form was filled out. SPSSWIN 9.01 was used for analysis of data. Of the smokers, 22.3% were obese, and 36.1% were in overweight group. Of the non-smokers the values were 34.1% and 36.7%, respectively (p=0.000). Of the smokers 3.7% were in increased WHR group and of the non-smokers 8.1% were in increased WHR group (p=0.004). BMI and WHR were higher in ex-smokers and non-smokers than current smokers. BMI was higher than normal level in current smokers. As a result, it is not mean to smoke is to be fitness body.

Kaynak Göster