Sağlıklı yetişkin popülasyonda alt ekstremite rotasyonel hareket sınırının araştırılması

Çalışmamız, sağlıklı, yetişkin kişilerde, her iki alt ekstremitelerin rotasyonel ve açısal sapmalarını inceleyerek, normal hareket sınırlarının araştırılması amacıyla planlanmış olup, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda 100 sağlıklı yetişkin kişinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kişilerin, yürüme platformunda ayak izi yöntemiyle ayak yerleştirme açısına, goniometrik ölçümlerle kalça iç ve dış rotasyonuna (kalça ekstansiyon pozisyonundayken), uyluk-ayak açısına ve transmalleoler eksen açısına bakılmıştır. Değerlendirme sonucunda elde edilen tüm veriler istatistiksel yöntemlerden; student t-testi ve eşleştirilmiş t-test kullanılarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda tüm sağ ve sol ekstremite arasında önemli düzeyde fark bulunurken (p0.05).

The investigation of lower limb rotational range of motion in the healthy adult population

The purpose of our study was to determine torsion and angle deviation in both lower limb and to investigate normal range of motion in healthy adults. This study was carried out in Pamukkale University School of Physiotherapy and Rehabilitation. Hundred subjects participated in the study. All subjects were healthy adults. Foot placement angle was observed on the gait platform by foot print analysis. External and internal rotation of the hip, thigh-foot angle and transmalleolar axis angle were examined with goniometer. Student t-test and paired t-test were used for statistical analyses. While significant differences were present between right and left sides (p<0.001) no differences was detected between male and female adults (p>0.05).

Kaynak Göster