Uzun süre atopik dermatit tanısı alan ailesel eritromelanozis folikülaris fasiyei et kolli olgusu

Eritromelanosis folikülaris fasiyei et kolli sebebi bilinmeyen, karakteristik olarak daha çok adölesan erkeklerde ortaya çıkan az rastlanan bir hastalıktır. Hastaların boyun ve yüzünde ortaya çıkan foliküler papüller, sınırları belirgin eritem ve hiperpigmentasyondan oluşan klinik bulgu üçlüsü ile karakterize, bazen de kollarda pilar keratozun eşlik ettiği bir dermatozdur. Hastamızın uzun süre yanlış olarak atopik dermatit tanısı ile izlenmiş olması, çok erken yaşda başlamış olması, benzer rahatsızlığın anneannede ve halada da olması nedenleriyle bu olguyu sunmayı uygun gördük.

A case with erythtomelanosis follicularis faciei et colli followed for a long time as atopic dermatitis

Erythtomelanosis follicularis faciei et colli is a rare disease with unknown cause and characterisitically predominately appears in adolescent males. It is a dermatosis characterized by a triad of clinical findings consisted of follicular papules occurring on the neck and face, erythema with marked borders and hyperpigmentation, and occasionally is accompanied by pilar keratosis on the arms. We decided to report the present case because she was followed up for a long period of time with a misdiagnosis of atopic dermatitis. The disease started at a very early age and it was reported that her grand-mother and aunt had similar discomforts.

Kaynakça

1. Odom RB, James WD, Berger TG. Diseases of the skin appendages. In:Andrew’s diseases of the skin 9th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 2000; 943-990.

2. Bleehen SS. Disorders of the skin colour. In: Champion RH, BurtonJL, Burns DA et al eds. Textbook of dermatology. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1998; 1753-1815.

3. Lee CW, Yang IS. Cutaneous calcinosis in erythromelanosis follicularis faciei et colli. Clin Exp Dermatol 1987; 12: 31-2.

4. Hodak E, Ingber A, Alcalay J, David M. Erythromelanosis follicularis faciei in women. J Am Acad Dermatol 1996; 34: 714.

5. McGillis ST, Tuthill RJ, Ratz JL, Richards SW. Unilateral erythromelanosis follicularis faciei et colli in a young girl. J. Am. Acad Dermatol 1991; 25: 430-2.

6. Andersen BL. Erythromelanosis follicularis faciei et colli. Bri J Dermatol 1980: 102; 323-5.

7. Acay MC. Erythromelanosis follicularis faciei et colli: A genetic disorder? Int J Dermatol 1993; 32: 542.

8. Tüzün Y, Wolf R, Tüzün B et al. Familial erythromelanosis follicularis and chromosomal instabilitiy. J Eur Acad Dermatol Venerol 2001; 15: 150-2.

9. Ertam I, Unal I, Alper S. Erythromelanosis follicularis faciei et colli: report of involvement in two female patients. Dermatol Online J. 2005; 11: 23.

10. Kim MG, Hong SJ, Son SJ et al. Quantitative histopathologic findings of erythromelanosis follicularis faciei et colli. J Cutan Pathol 2001; 28: 160-4.

11. Yanez S, Velasco JA,Gonzalez MP. Familial erythromelanosis follicularis faciei et colli an autosomal recessive mode of inheritance. Clin Exp Dermatol 1993; 18: 283-5.

12. Ermertcan AT, Öztürkcan S, Şahin MT et al. Erythromelanosis follicularis faciei et colli associated with keratosis pilaris in two brothers. Pediatr Dermatol 2006; 23: 31-4.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 235

Sayıdaki Diğer Makaleler

Prenatally detected giant solitary nonparasitic hepatic cyst in a newborn: Report of a case

Nergül ÇÖRDÜK, Uğur KOLTUKSUZ, Akile SARIOĞLU-BÜKE, Şen Nilay TÜRK, Özkan HEREK

Uzun süre atopik dermatit tanısı alan ailesel eritromelanozis folikülaris fasiyei et kolli olgusu

Tuncer SAÇAR, Handan SAÇAR

Seboreik dermatitte humoral immünite ve akut faz reaktanları

Tuncer SAÇAR, Handan SAÇAR, Ayşe GÖKDUMAN, Arzu DUARAN, Havva EVRENGÜL

Primer intraventriküler hemoraji

SİBEL GÜLER, Attila OĞUZHANOĞLU, Özdemir Fatma EŞMELİ

Ege bölgesindeki üniversitelerin 2004-2008 yılları arasındaki bilimsel üretkenliğinin değerlendirilmesi

Levent TAŞLI, PINAR TUNAY TAŞLI, Aysun KARABULUT

Normal basınçlı hidrosefali ve atrofik ventrikülomegali ayırıcı tanısında beyin omurilik sıvısı akım çalışmasının etkinliği

Cengiz EROL, Ayşenur CİLA

Atopik dermatitli hastalardan izole edilen staphylococcus aureus kökenlerinde mupirosin ve fusidik asit direncinin araştırılması

Şeniz ERGİN, Nida KAÇAR, ÇAĞRI ERGİN, İlknur KALELİ, Soner TİKVEŞLİ

Ağrı kliniğimizin bir yıllık olgu analizi

Hakan KARAMAN, Gönül Ölmez KAVAK

Sağ koroner arterin devamı şeklinde seyreden sirkumfleks arter

Güllü ÖZALP, Harun EVRENGÜL, Halil TANRIVERDİ, Özgür TAŞKÖYLÜ

A patient of crimean-congo hemorrhagic fever manifested with pericardial tamponade

YALIN TOLGA YAYLALI, İbrahim SUSAM, Özgür TAŞKÖYLÜ, Ömer ÇAĞLAYAN, Şükriye USLU, Işık TEKİN, Suzan SAÇAR