Primer intraventriküler hemoraji

Bu olgu sunumunda etyolojide sistemik hipertansiyon dışında neden tespit edilemeyen primer intraventriküler hemoraji tanısı alan bir vaka sunuldu. Olgunun başvuru şikayetleri bulantı, kusma ve baş ağrısıydı. Fizik muayenesinde 200/100 mmHg olan kan basıncı yüksekliği dışında başka anormallik yoktu. Fokal nörolojik muayene bulguları saptanmadı. Laboratuvar bulguları normal sınırlarda idi. Kraniyal bilgisayarlı tomografi’de sağ lateral ventrikülün frontal hornunda 3x1cm boyutlarında hiperdens lezyon saptandı. Anevrizma veya arteriovenöz malformasyon bilgisayarlı tomografik anjiografi ile dışlandı. Digital subtraction anjiografi sonucu normal olarak rapor edildi. Hastamız takiplerinde tamamen normale döndü. Bu durum primer intraventriküler hemoraji etyolojisinde hipertansiyonun neden olduğu küçük damar patolojisinin, kısmen rol oynadığı görüşümüzü desteklenmekteydi. Tüm ventrikülleri kaplayan yaygın hemoraji erken dönemde mortaliteyi arttıran başlıca etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Etyolojisinde hipertansiyon dışında bir neden saptanamayan olgularda bu klinik bulgularla primer hemorajinin lokalizasyon ve boyutunun morbidite ve mortalite için temel prognostik faktör olabileceği düşünüldü.

Primary intraventricular hemorrhage

Here is a case diagnosed with of primary intraventricular hemorrhage which,in etiology, has no cause other than hypertension presented. The patient presented with the complaints of nausea, vomiting, and headache.During the patient's physical examination there was no abnormality except for blood pressure of 200/100 mmHg. Focal neurological findings were not detected. Laboratory findings were within normal limits. In cranial computed tomography, a hyperdense lesion with the size of 3x1cm. was detected. Aneurysm or arteriovenous malformation were excluded by computed tomographic angiography. Digital subtraction angiography results were reported as in the follow-up Digital subtraction angiography in follow-up This supported our idea that small vessel pathology caused by hypertension played a partial role in the etiology of primary intraventricular hemorrhage. Early widespread hemorrhage involving all ventricles is considered to be one of the major factor which increases mortality. In conclusion, in cases where no cause other than hypertension is detected in clinical findings, it is thought that the localization and size of primary hemorrhage may be basic prognostic factors of morbidity and mortality.

Kaynakça

1. Flint AC, Roebken A, Singh V. Primary intraventricular hemorrhage: yield of diagnostic angiography and clinical outcome. Neurocrit Care. 2008; 8: 330-6.

2. Passero S, Ulivelli M, Reale F. Primary intraventricular hemorrhage in adults. Acta Neurol Scand. 2002;105:115-9.

3. Graeb DA, Robertson WD, Lapointe JS, Nugent RA, Harrison PB. Computed tomographic diagnosis of intraventriculer hemorrhage. Etiology and prognosis. Radiology. 1982; 143: 91-6.

4. Tembl J, Lago A, Baquero M, Blasco R. Primary intraventricular hemorrhage: an analysis of eight cases.Rev Neurol. 1997; 25: 215-8.

5. Gıray S, Şen O, Sarıca FB et al. Spontaneous Primary Intraventricular Hemorrhage in Adults: Clinical Data, Etiology and Outcome. Turkish Neurosurgery 2009; 19: 338-44.

6. Gates PC, Barnett HJ, Vinters HV, Simonsen RL, Siu K. Primary intraventricular hemorrhage in adults. Stroke. 1986; 17: 872-7.

7. Kıymaz N, Demir O, Cirak B. Is external ventricular drainage useful in primary intraventricular hemorrhages? Adv Ther. 2005; 22: 447-52.

8. Angelopoulos M, Gupta SR, Azat Kia B. Primary intraventricular hemorrhage in adults: clinical features, risk factors, and outcome. Surg Neurol. 1995; 44: 433-6.

9. Marti-Fabregas J, Piles S, Guardia E, Marti- Vilalta JL. Spontaneous primary intraventricular hemorrhage:clinical data, etiology and outcome. J Neurol. 1999; 246: 287-91.

10. Hameed B, Khealani BA, Mozzafar T, Wasay M. Prognostic indicators in patients with primary intraventricular hemorrhage. J Pak Med Assoc. 2005; 55: 315-7.

11. Caplan LR: Primary intraventricular haemorrhage. In: Kase CS, Caplan LR, ed,. Intracerebral hemorrhage. London: Butterworth-Heinemann, 1994: 383-401.

12. Stula D, Sigstein W. Intraventricular hemorrhage. Neurochirurgia (Stuttg). 1993; 36: 156-60.

13. Ramina R, Buffon VA, Milano JB, da Silva EB, Bordignon KC. Distal posterior inferior cerebellar arter aneurysm: case report. Arq Neuropsiquiatr. 2005; 63: 335-8.

14. Hayashi M, Handa Y, Kobayashi H, Kawano H, Nozaki J, Noguchi Y. Prognosis of intraventricular hemorrhage due to rupture of intracranial aneurysm. Zentralbl Neurochir. 1989; 50: 132-7.

15. Taheri SA, Wani MA, Lewko J. Uncommon causes of intraventricular hemorrhage. Clin Neurol Neurosurg. 1990; 92: 195-202.

16. 16. Debois V. Intraventricular hemorrhage: relation between the symptomatology and computed tomography. Neurochirurgie. 1979; 25: 71-7.

17. Hayashi M, Handa Y, Kobayashi H, Kawano H, Nozaki J, Hirose S. Prognosis of intraventricular hemorrhage due to hypertensive hemorrhagic cerebrovascular disease. Zentralbl Neurochir. 1988; 49: 101-8.

18. Jayakumar PN, Taly AB, Bhavani UR, Arya BYT, Nagaraja D. Prognosis in solitary intraventricular haemorrhage. Clinical and computed tomographic observations. Acta Neurol Scand 1989; 80: 1–5.

19. Roos Y, Hasan D, Vermeulen M. Outcome in patients with large intraventricular haemorrhages: a volumetric study. J Neurol Neurosurg Psychiatry.1995; 58: 622–4.

20. Darby DG, Donnan GA, Saling MA, Walsh KW, Bladin PF. Primary intraventricular haemorrhage: clinical and neuropsychological findings in a prospective series. Neurology. 1988; 38: 68–75.

21. Verma A, Maheshwari MC, Bhargava S. Spontaneous intraventricular haemorrhage. J Neurol 1987; 234: 233–6.

22. Rajendra T, Kumar K, Liang LH. Hypertensive primary intraventricular hemorrhage due to a phaeochromocytoma. ANZ J Surg. 2006; 76: 664-7.

23. Torres A, Plans G, Martıno J, Godıno O, Garcıa I. Fibrinolytic therapy in spontaneous intraventricular haemorrhage: efficacy and safety of the treatment. British Journal of Neurosurgery, 2008; 22: 269 – 74.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

334 75

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sağ koroner arterin devamı şeklinde seyreden sirkumfleks arter

Güllü ÖZALP, Harun EVRENGÜL, Halil TANRIVERDİ, Özgür TAŞKÖYLÜ

Ege bölgesindeki üniversitelerin 2004-2008 yılları arasındaki bilimsel üretkenliğinin değerlendirilmesi

Levent TAŞLI, PINAR TUNAY TAŞLI, Aysun KARABULUT

Primer intraventriküler hemoraji

SİBEL GÜLER, Attila OĞUZHANOĞLU, Özdemir Fatma EŞMELİ

Normal basınçlı hidrosefali ve atrofik ventrikülomegali ayırıcı tanısında beyin omurilik sıvısı akım çalışmasının etkinliği

Cengiz EROL, Ayşenur CİLA

Uzun süre atopik dermatit tanısı alan ailesel eritromelanozis folikülaris fasiyei et kolli olgusu

Tuncer SAÇAR, Handan SAÇAR

Atopik dermatitli hastalardan izole edilen staphylococcus aureus kökenlerinde mupirosin ve fusidik asit direncinin araştırılması

Şeniz ERGİN, Nida KAÇAR, ÇAĞRI ERGİN, İlknur KALELİ, Soner TİKVEŞLİ

Seboreik dermatitte humoral immünite ve akut faz reaktanları

Tuncer SAÇAR, Handan SAÇAR, Ayşe GÖKDUMAN, Arzu DUARAN, Havva EVRENGÜL

A patient of crimean-congo hemorrhagic fever manifested with pericardial tamponade

YALIN TOLGA YAYLALI, İbrahim SUSAM, Özgür TAŞKÖYLÜ, Ömer ÇAĞLAYAN, Şükriye USLU, Işık TEKİN, Suzan SAÇAR

Ağrı kliniğimizin bir yıllık olgu analizi

Hakan KARAMAN, Gönül Ölmez KAVAK

Prenatally detected giant solitary nonparasitic hepatic cyst in a newborn: Report of a case

Nergül ÇÖRDÜK, Uğur KOLTUKSUZ, Akile SARIOĞLU-BÜKE, Şen Nilay TÜRK, Özkan HEREK