Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış

Tümör ilişkili antijenler, malignitelerde takip ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılır. Antijenler inflamatuar hücreler tarafından eksprese edilebilir ve malin hücrelerin adezyon ve metastazlarında önemli rol oynabilir. İnflamatuar romatizmal hastalıkların akciğer tutulumu ve plevral effüzyonu bulunan hastalarda tümör ilişkili antijen seviyelerinin arttığı rapor edilmiştir. Biz, RA tanılı bir kadın hastada tümör belirteçleri ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişkiyi sunmayı amaçladık. Bir yıldan beri RA tanısı olan 61 yaşında kadın hasta, sağ dizde, her iki el bileğinde ve metakarpofalangeal eklemlerde şişlik ve hassasiyet olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde leflunomid 20 mg/gün ve sulfasalazin 2 gr/gün kullanımı dışında bir özellik yoktu. Fizik muayenede bilateral akciğer alt zonda raller mevcuttu. Hastanın laboratuvar verileri: hastalık aktivite skoru [DAS-28]: 6,02, eritrosit sedimentasyon hızı [ESH]: 72 mm/h, CRP: 37,95 mg/l, romatoid faktör: 48,5 IU/ml, anti-CCP: 67,1 U/ml, CA19-9: 410,67 U/ml [0-37 U/ml], CA-125: 197,1 U/ml [0-35 U/ml] ve CA-15-3: 51,6 U/ml [0-31,3 U/ml] idi. Postero-anterior akciğer grafisinde bilateral orta ve alt zonlarda retiküler dansite artışı ve toraks BT’de her iki akciğerde retiküler, buzlu cam opasiteleri ve ince bal peteği değişiklikleri görüldü. Malignite lehine herhangi bir kanıt yoktu ve aktif hastalığı olan hastaya anti-inflamatuar tedavi verildi. Takiplerde, ESH, CRP, DAS-28, CA19-9, CA-125 ve CA15- 3 düzeyleri geriledi. RA’ da hastalık aktivitesini, organ hasarını ve tedaviye yanıtı belirlemek için ideal biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Bağ doku hastalıklarında organ tutulumu ile tümör belirteçleri arasındaki ilişki nedeniyle, bu biyobelirteçler hastalık progresyonu ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. Tümör belirteçleri, malignite ekarte edildikten sonra, RA hastalarında (özellikle akciğer tutulumlu) hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Increased serum tumor markers in a patient with rheumatoid arthritis

Tumor-associated antigens are used to assess the response to treatment and follow-up of malignancies.They may be expressed by inflammatory cells, and play an important role in the adhesion and metastasis of malignant cells. Increased level of tumor associated antigens were reported in patients with pleural effusion and pulmonary involvement of inflammatory rheumatic diseases.We aimed to present the relationship between tumor markers and disease activity in a female patient diagnosed with RA. 61-year-old female patients diagnosed with RA since one year was admitted to our clinic with the tenderness and swelling of her right knee, both wrists and metacarpophalangeal joints. She had no medical history, except for taking leflunomide 20 mg/day and sulfasalazine 2 g/day.Physical examination revealed bilateral pulmonary crackles in the lower zone. The laboratory findings of the patients were as follows: Disease activity score [DAS28] was 6.02,erythrocyte sedimentation rate [ESR]: 72 mm/h, CRP: 37.95 mg/l, rheumatoid factor: 48.5 IU/ml, anti-CCP: 67, 1 U/ml, CA19-9: 410.67 U/mL [0-37/ml], CA-125: 197.1/ml [0-35/ml] and CA-15-3: 51,6/ml [0-31.3 U/ml]. Increased reticular density was observed on bilateral middle and lower zone of anterior-posterior- chest X-ray and widespread reticular infiltrates, ground glass opacities and the honeycomb changes were seen on chest CT. There was no evidence with any malignancy and anti-inflammatory treatment was given for patient with active disease. On the follow-up, the level of ESR, CRP, DAS-28, CA19-9, CA15-3 and CA-125 were decreased. The ideal biomarkers are needed to determine of disease activity, organ injury and response to treatment in RA. Since there is a correlation between increased tumor marker levels and organ involvement, these biomarkers may be helpful to assess disease progression and response to treatment in connective tissue diseases. Tumor markers may be used for the evaluation of disease activity in RA patients (especially with lung involvement), after malignancies have been ruled out.

Kaynakça

Safadi R, Ligumsky M, Goldin E, Ilan Y, Haviv YS, Nusair S. Increased serum CA 19-9 antibodies in Sjögren’s syndrome. Postgrad Med J 1998;74:543-544.

Yamamoto S, Kobayashi S, Tanaka M, Akimoto T, Takasaki Y. Serum CA 19-9 levels in rheumatic diseases with interstitial pneumonia. Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi 1996;19:128-135.

Kim HR, Lee CH, Kim YW, Han SK, Shim YS, Yim JJ. Increased CA 19-9 level in patients without malignant disease. Clin Chem Lab Med 2009;47:750-754.

Celeste S, Santaniello A, Caronni M et. al. Carbohydrate antigen15.3 as a serum biomarker of interstitial lung disease in systemic sclerosis patients. Eur J Intern Med 2013;24:671-676.

De Luca G, Bosello SL, Berardi G et. al. Tumourassociated antigens in systemic sclerosis patients with interstitial lung disease:association with lung involvement and cancer risk. Rheumatology (Oxford) 2015;54:1991-1999.

Kimura K, Ezoe K, Yokozeki H, Katayama I, Nishioka K. Elevated serum CA125 in progressive systemic sclerosis with pleural effusion. J Dermatol 1995;22:28-31.

Simon TA, Thompson A, Gandhi KK, Hochberg MC, Suissa S. Incidence of malignancy in adult patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis Arthritis Res Ther 2015;17:212.

Yücel AE, Calguneri M, Ruacan S. False positive pleura biopsy and high CA125 levels in serum and pleural effusion in systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol 1996;15:295-297.

Szekanecz E, Szucs G, Szekanecz Z et. al. Tumorassociated antigens in systemic sclerosis and systemic lupus erythematosus: associations with organ manifestations, immunolaboratory markers and disease activity indices. J Autoimmun 2008;31:372- 376.

Bergamaschi S, Morato E, Bazzo M et. al. Tumor markers are elevated in patients with rheumatoid arthritis and do not indicate presence of cancer. Int J Rheum Dis 2012;15:179-182.

Oğuz H, Yasasever V. Moleküler Tıpta Tümör Belirleyiciler. Türk Onkoloji Dergisi 2004; 19:28-36.

Biomarkers Definitions Working Group. Biomarkers and surrogate endpoints: preferred definitions and conceptual framework. Clin Pharmacol Ther 2001;69:89-95.

Szekanecz E, Sándor Z, Antal-Szalmás P et. al. Increased production of the soluble tumor-associated antigens CA19-9, CA125, and CA15-3 in rheumatoid arthritis: potential adhesion molecules in synovial inflammation? Ann N Y Acad Sci 2007;1108:359-371.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 232