Aorta tutulumu olan nörovasküler behçetli hastada acil torasik endovasküler anevrizma ameliyatı sırasında anestezi yönetimi

Behçet Hastalığı remisyon ve alevlenmeler ile seyreden otoimmün, kronik, multisistemik, inflamatuar bir hastalıktır. Sistemik bir hastalık olan Behçet Hastalığında gastrointestinal, solunum, kardiyovasküler, kas iskelet ve sinir sistemi tutulumu olabilir. Behçet hastalarında damaryolu kanülasyon ve entübasyon işleminden anestezik ilaç uygulamasına kadar olan tüm anestezik girişimler hastalığı alevlendirebilir ve organ toksitesine neden olabilir, bu yüzden hem elektif hem de acil ameliyatlarda anestezi yönetimi sırasında çok dikkatli olunmalıdır. Bu olgu sunumunda pulmoner artere bası yapan torasik anevrizması olan ve nörolojik tutulumu olan Behçet hastasında acil koşullarda torasik endovasküler anevrizma ameliyatı sırasındaki anestezi yönetimi gözden geçirildi

Anaesthetic management of emergency thoracic endovascular aneurysm operation in an aorta’s involved patient with neurovascular Behçet’s disease

Behçet’s Disease is an autoimmune chronic multisystem inflamatory disorders, characterized by remissions and exacerbations. As a systemic disease, it can involve visceral organs such as gastrointestinal, pulmonary, musculoskeletal, cardiovascular and neurological systems. All anesthesia attempts from vessel canulation and intubation to anethesia medication may exacerbate the disease and precipitate organ failures in Behçet’s patients, so anaesthetic management in these patients should be carried cautiously both in elective and emergency operations. In this case report it was viewed the anaesthetic management of emergency endovascular stent grafting of thoracic aortic aneurysm, in a patient with neurovascular Behçet's Disease.

Kaynakça

Esener Z. Klinik Anestezi. İstanbul: Logos Yayıncılık 1991;15-16 15. Patridge BL. Skin and bone disorders. Anesthesia and uncommon diseases. In: Benurnof JF ed.Califonia:W.B. Saunders Company, 1998;431-432.

Ertürk E, Şenel AC, Koşucu M, Kaya F, Erciyes N. Behçet hastalığında anestezi uygulaması- rejyonel mi, genel mi? Türk Anest Rean Derg 2009;37:114-117.

Salihoglu Z, Dikmen Y., Demiroluk S, Hamzaoglu I, Paksoy M Oral aphthous ulcers after difficult intubation in a patie nt with Behçet’s disease. Anesthesia 2002;57:620-621.

Turner ME. Anesthesic difficulties associated with Behcet’s syndrome,.case report. Br J Anaesth1972;44:100-102.

Bosna G, Aydın N. Behçet hastalarında anestezi uygulaması: Olgu Sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;13:39-40.

Gupta A, Banerjee N, Sharma J, Sood R. Repeated surgeries in a patient with Behçet’s disease, what changes to expect? Anesth EssaysRes 2013;7:279-281.

Düzgün N. Behçet’s Disease. Romatoloji Kitabı. Ankara Üniversitesi. 2014;378-388. http:// ichastaliklariromatoloji.medicine.ankara.edu.tr/ files/2014/02/Behçet-Hastalığı.pdf. Erişim tarihi:08 Ocak 2016

Serdaroğlu P, Yazıcı H., Özdemir C, Yurdakul S, Bahar S, Aktin E. Neurologic involvement in Behcet’s syndrome. A prospective study. Arch Neurol 1989;46:265-269.

Demir GA, Yeşilot N, Serdaroğlu P. Behçet hastalarında nörolojik tutulum: Klinik özellikler, tanı ve tedaviye yaklaşım. Journal of Neurological Sciences 2006;23:3-

Özbalkan Z, Bilgen ŞA, Behçet Hastalığı. Hacettepe Tıp Dergisi, 2006;37:14-20

Müftüoğlu AU, Yurdakul S., Yazici H, et al. Vascular involvement in Behcet’s disease; A review of 129 cases. Recent advences in Behcet’s disease. London:Royal Society of Medicine Services Limited,1986;255-260.

Matsumoto T, Uekusa T., Fukuda Y., Vasculo-Behcet’s Disease:A pathologic study of eight cases. Hum Patho 1991;22:45-51.

International Study Group for Behcet’s Disease, Criteria for diagnosis of Behcet disease. Lancet, 1990;335:1078-1080.

Hulusi B,Matteson EL.On relapsing, aphthous ulcers of the mouth, eye and genitalia caused by a virus.1937. Clin Exp Rheumatol 2010;28:2-5

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 236

Sayıdaki Diğer Makaleler

Effects of nutrition on residual renal functions during peritoneal dialysis

SEÇİL CONKAR

Laparoskopik kolesistektomi sonrası Luschka kanalı yaralanmasının karaciğer spesifik kontrast madde ile manyetik rezonans görüntülemede gösterilmesi

Erdem YILMAZ, Mesut BULAKÇI

Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi

Mehtap Beker ACAY, ELİF DOĞAN BAKI, Ebru ÜNLÜ, Kerem Senol COSKUN, Ahmet KATİRAG, Gözde BATUN, Hadi BABAZADEH, HİLAL ÖZTÜRK KÜÇÜK, Ümran POLAT, Zafer ÖKMEN

The importance of weight for height in prediction of metabolic syndrome in obese children and adolescents: impact of gender and puberty

BAYRAM ÖZHAN, BETÜL ERSOY

Kadınlara ev ortamında verilen bireysel eğitimin kendi kendine meme muayenesi uygulamasına yönelik sağlık inançlarına etkisi

ASİYE KARTAL, FADİME HATİCE İNCİ, NAZAN KOŞTU, İLGÜN ÖZEN ÇINAR

Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörü-sitagliptin uygulanan Tip 2 diyabetik sıçan mide ve duodenumundaki kolesistokinin ve kannabinoid 1 reseptör değişimleri

ZEYNEP MİNE COŞKUN, Gülay NEPHAN, Sezin KARABULUT, Sema BOLKENT

Refrakter trombositopeni ile seyreden Faktör V Leiden mutasyonu olan primer antifosfolipid sendromlu olguda eltrombopag deneyimi

Sinem NAMDAROĞLU, Şerife Solmaz MEDENİ, Tuğba ÇETİNTEPE, Ozan Bariş NAMDAROĞLU, OKTAY BİLGİR

The effectiveness of intramedullary nailing in humeral diaphysis fractures and non-unions

ALP AKMAN

Yenidoğan bebeklerde ALPS-Neo ağrı ve stres değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği

SİBEL SERAP CEYLAN, Bahire BOLIŞIK

Romatoid artritli bir hastada serum tümör belirteçlerinde artış

Hüseyin BAYGIN, GÖKHAN SARGIN, Taşkın ŞENTÜRK, SABRİ BARUTCA