Kronik kazeifiye granülomatöz endometrit

Tüberküloz, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı problemidir. Genital tüberkülozun üç ana semptomu infertilite, pelvik ağrı ve menstrüel değişikliklerdir. Tanıda biyopsi örneğinin histolojik incelenmesinde kazeifiye granülomların görülmesi patognomoniktir. Bu makalede, yaşı ve klinik bulguları nedeniyle maligniteyi taklit eden genital tüberküloz vakası literatür eşliğinde tartışılacaktır.

Chronic caseified granulomatous endometritis

Tuberculosis in developing countries such as Turkey is an important public health problem. The three main symptoms of genital tuberculosis are infertility, pelvic pain, and menstrual changes. The presence of caseified granulomas in the histological examination of the biopsy specimen in diagnosis is pathognomonic. In this article, the case of genital tuberculosis mimicking malignancy due to its age and clinical findings will be discussed with the literature.

Kaynakça

1. Çelik G. HIV infeksiyonu ve tüberküloz. Turkiye Klinikleri J Med Sci 1994;14:455-459.

2. Grace GA, Devaleenal DB, Natrajan M. Genital tuberculosis in females. Indian J Med Res 2017;145:425-436. https://doi.org/10.4103/ijmr. IJMR_1550_15

3. Schaefer G. Tuberculosis of the female genital tract. Clin Obstet Gynecol 1970;13:965-998. https://doi. org/10.1097/00003081-197012000-00011

4. Tripathy SN, Tripathy SN. Infertility and pregnancy outcome in female genital tuberculosis. Int J Gynaecol Obstet 2002;76:159-163. https://doi.org/10.1016/ s0020-7292(01)00525-2

5. Shah HU, Sannananja B, Baheti AD, Udare AS, Badhe PV. Hysterosalpingography and ultrasonography findings of female genital tuberculosis. Diagn Interv Radiol 2015;21:10-15. https://doi.org/10.5152/ dir.2014.13517

6. Chow KM, Chow VCY, Hung LCT, Wong SM, Szeto CC. Tuberculous peritonitis-associated mortality is high among patients waiting for the results of mycobacterial cultures of ascitic fluid samples. Clin Infect Dis 2002;35:409-413. https://doi.org/10.1086/341898

7. Abbara A, Davidson RN. Etiology and management of genitourinary tuberculosis. Nat Rev Urol 2011;8:678- 688. https://doi.org/10.1038/nrurol.2011.172

8. Marshall JB. Tuberculosis of the gastrointestinal tract and peritoneum. Am J Gastroenterol 1993;88:989-999.

9. Watts HG, Lifeso RM. Current concepts reviewtuberculosis of bones and joints. J Bone Joint Surg Am 1996;78:288-299. https://doi.org/10.2106/00004623- 199602000-00019

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

481 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalarda serum vitamin D seviyesinin gebelik ile ilişkisi

Cihan KABUKÇU, Ümit ÇABUŞ

Elektrocerrahi ile eksizyon sonrası cerrahi sınır pozitif yüksek dereceli servikal intraepitelyal lezyon olgularında lezyonun persistansı ile ilişkili parametreler

Derya KILIÇ, Tolga GÜLER, Elif AVŞAROĞLU, Yeliz ARMAN KARAKAYA, Babür KALELİ, Erkan ALATAŞ

Çocukluk çağı aşılarına yönelik ebeveyn tutumları ölçeğinin Türkçeye kültürel ve dil uyarlaması

İrem AKDEMİR KALKAN, Meryem ÖREN, TUBA DAL, Yeşim YILDIZ, Yakup DEMİR, Ömer KARAŞAHİN, Fesih AKTAR, Selim BADUR, Merve AYHAN, Mustafa Kemal ÇELEN

Effect of dexpanthenol on patient comfort in treatment of traumatic corneal abrasions

Deniz Kılıç, Esra VURAL, Gamze ALBAYRAK, Mahmut Erkam ARSLAN

Evaluation of celiac artery blood flow in children with chronic active gastritis

Ulaş Emre AKBULUT, Mehmet Burak ÖZKAN, İshak Abdurrahman IŞIK, Atike ATALAY

Hidradenitis süppürativalı bir olgunun tedavisi

Halil SAGINC

Obez hastalarda pron pozisyonda PEEP uygulamasının solunum mekanikleri, intraabdominal basınç ve hemodinami üzerine etkileri

İlknur Hatice AKBUDAK, İsmail AKBUDAK, Hafize ÖKSÜZ

Covid-19 tanısı alan hastalarda yatarak tedavi görmeyi öngörmede 3 prediktör: yaş, laktat dehidrogenaz ve nötrofil/lenfosit oranı

Hazar HARBALIOĞLU, Ömer GENÇ, Abdullah YILDIRIM

Hekimlerin sosyal iletişim beceriler

Duygu Zorlu KARAYİĞİT, Can Cemal CİNGİ

Comparison of lumbar puncture location with bedside ultrasonography and palpation in adult patients admitted to the emergency room

Ömer CANACIK, Atakan YILMAZ, Ramazan SABIRLI, Mert ÖZEN, Murat SEYİT, İbrahim TURKCUER, Bülent ERDUR, Ahmet SAROHAN, Hande ŞENOL