Transperitoneal laparoskopik radikal nefrektomi uygulanan büyük ve küçük renal kitlelerin sonuçlarının karşılaştırılması

Amaç: Laparoskopik radikal nefrektomi (LRN) uygulanan 8 cm veya daha büyük renal kanserler (RK) ile 8 cm altı RK’lerin perioperatif ve postoperatif sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Hastanemizde 2018-2020 yılları arasında, tek bir cerrah tarafından, LRN uygulanan 35 hasta gözden geçirildi. Etik kurulu onayı sonrasında, patoloji raporu temel alınarak, tümör büyüklüklerine göre, kitleler küçük boyutlu (tümör boyutu

Comparison of the results of large and small renal masses under transperitoneal laparoscopic radical nephrectomy

Purpose: We aimed to compare the perioperative and postoperative results of laparoscopic radical nephrectomy (LRN) in renal cancers (RC) of 8 cm or larger and those of less than 8 cm. Materials and methods: 35 patients who underwent LRN by a single surgeon between 2018-2020 in our hospital were reviewed. After the approval of the ethics committee, based on the pathology report, the masses were divided into 2 groups according to tumor size as small size (tumor size

Kaynakça

1. Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ, et al. Laparoscopic nephrectomy: initial case report. J Urol 1991;146:278-282. https://doi.org/10.1016/s0022- 5347(17)37770-4

2. Chan DY, Cadeddu JA, Jarrett TW, Marshall FF, Kavoussi LR. Laparoscopic radical nephrectomy: cancer control for renal cell carcinoma. J Urol 2001;166:2095-2099. https://doi.org/10.1016/s0022- 5347(05)65513-9

3. Ono Y, Kinukawa T, Hattori R, Gotoh M, Kamihira O, Ohshima S. The long-term outcome of laparoscopic radical nephrectomy for small renal cell carcinoma. J Urol 2001;165:1867-1870. https://doi. org/10.1097/00005392-200106000-00006

4. Gill IS, Meraney AM, Schweizer DK, et al. Laparoscopic radical nephrectomy in 100 patients: a single center experience from the United States. Cancer 2001;92:1843-1855. https://doi.org/10.1002/1097- 0142(20011001)92:7<1843:aid-cncr1701>3.0.co;2-w

5. Gill IS, Schweizer D, Hobart MG, Sung GT, Klein EA, Novick AC. Retroperitoneal laparoscopic radical nephrectomy: the Cleveland Clinic experience. J Urol 2000;163:1665-1670. https://doi.org/10.1016/s0022- 5347(05)67516-7

6. Portis AJ, Yan Y, Landman J, et al. Long-term followup after laparoscopic radical nephrectomy. J Urol 2002;167:1257-1262.

7. Dunn MD, Portis AJ, Shalhav AL, et al. Laparoscopic versus open radical nephrectomy: a 9 year experience. J Urol 2000;164:1153-1159.

8. Shuford MD, McDougall EM, Chang SS, LaFleur BJ, Smith Jr JA, Cookson MS. Complications of contemporary radical nephrectomy: comparison of open vs. laparoscopic approach. Urol Oncol 2004;22:121-126. https://doi.org/10.1016/S1078- 1439(03)00137-6

9. Swanson DA, Borges PM. Complications of transabdominal radical nephrectomy for renal cell carcinoma. J Urol 1983;129:704-707. https://doi. org/10.1016/s0022-5347(17)52321-6

10. Walther MM, Lyne JC, Libutti SK, Linehan WM. Laparoscopic cytoreductive nephrectomy as preparation for administration of systemic interleukin-2 in the treatment of metastatic renal cell carcinoma: a pilot study. Urology 1999;53:496-501. https://doi. org/10.1016/s0090-4295(98)00562-7

11. Matin SF, Madsen LT, Wood CG. Laparoscopic cytoreductive nephrectomy: the M.D. Anderson Cancer Center experience. Urology 2006;68:528-532. https:// doi.org/10.1016/j.urology.2006.03.076

12. Rabets JC, Kaouk J, Fergany A, Finelli A, Gill IS, Novick AC. Laparoscopic versus open cytoreductive nephrectomy for metastatic renal cell carcinoma. Urology 2004;64:930-934. https://doi.org/10.1016/j. urology.2004.06.052

13. Steinberg AP, Finelli A, Desai MM, et al. Laparoscopic radical nephrectomy for large (greater than 7 cm, T2) renal tumors. J Urol 2004;172:2172-2176. https://doi. org/10.1097/01.ju.0000140961.53335.04

14. Gong EM, Lyon MB, Orvieto MA, Lucioni A, Gerber GS, Shalhav AL. Laparoscopic radical nephrectomy: comparison of clinical stage T1 and T2 renal tumors. Urology 2006;68:1183-1187. https://doi.org/10.1016/j. urology.2006.08.1077

15. Stifelman MD, Handler T, Nieder AM, et al. Handassisted laparoscopy for large renal specimens: a multi-institutional study. Urology 2003;61:78-82. https:// doi.org/10.1016/s0090-4295(02)02117-9

16. Malaeb BS, Sherwood JB, Taylor GD, Duchene DA, Broder KJ, Koeneman KS. Hand-assisted laparoscopic nephrectomy for renal masses >9.5 cm: series comparison with open radical nephrectomy. Urol Oncol 2005;23:323-327. https://doi.org/10.1016/j. urolonc.2005.03.0

17. Dillenburg W, Poulakis V, Skriapas K, et al. Retroperitoneoscopic versus open surgical radical nephrectomy for large renal cell carcinoma in clinical stage cT2 or cT3a: quality of life, pain, and reconvalescence. Eur Urol 2006;49:314-322. https:// doi.org/10.1016/j.eururo.2005.10.021

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

330 74

Sayıdaki Diğer Makaleler

Eroziv plantar liken planus: olağan bir hastalığın nadir klinik varyantı

Şule GÖKŞİN, Şeniz DUYGULU, Nida KAÇAR, Neşe Çallı DEMİRKAN

In terms of temporomandibular joint dysfunction, according to Helkimo dysfunction index, comparison of bone changes determined in cone-beam computed tomography in symptomatic and asymptomatic patients and the relationship of this clinical index with bone changes on radiography

Umut PAMUKÇU, BÜLENT ALTUNKAYNAK, İLKAY PEKER

Kronik kazeifiye granülomatöz endometrit

Ayhan ATIGAN, Soner GÖK, Yeliz ARMAN KARAKAYA

Postoperative pulmonary complications in noncardiothoracic surgery

Esra BÜYÜK, Derya HOŞGÜN, Evrim Eylem AKPİNAR, Sümeyye ALPARSLAN BEKİR

İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalarda serum vitamin D seviyesinin gebelik ile ilişkisi

Cihan KABUKÇU, Ümit ÇABUŞ

Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı

Emre BAŞKAN, Nesrin YAĞCI, Uğur CAVLAK, Mücahit ÖZTOP

Gebe okulu eğitimcileri ve emzirme hemşirelerine verilen Watson’ın İnsan Bakım Kuramına temellendirilmiş emzirme eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi

Gamze DURMAZOĞLU, Özlem ÇİÇEK, Serap Yaşaroğlu TOKSOY, Hülya OKUMUŞ, Merlinda ALUŞ TOKAT

Transperitoneal laparoskopik radikal nefrektomi uygulanan büyük ve küçük renal kitlelerin sonuçlarının karşılaştırılması

Sinan ÇELEN, Yusuf ÖZLÜLERDEN, Aykut BAŞER, Salih BÜTÜN

Çocukluk çağı aşılarına yönelik ebeveyn tutumları ölçeğinin Türkçeye kültürel ve dil uyarlaması

İrem AKDEMİR KALKAN, Meryem ÖREN, TUBA DAL, Yeşim YILDIZ, Yakup DEMİR, Ömer KARAŞAHİN, Fesih AKTAR, Selim BADUR, Merve AYHAN, Mustafa Kemal ÇELEN

Alzheimer hastalığında demans düzeyinin vücut kompozisyonuna ve bazal metabolizma hızına etkisi

Hülya ÖZKAN, AYTEN ÜSTÜNDAĞ