XVI. Yüzyıl Osmanlı seyahatnâmeleri hakkında bir değerlendirme

Osmanlı seyahatnameleri üzerine yapılan çalışmalar henüz yeterli düzeyde değildir. Elimizde seyahatnameler için hazırlanmış derli toplu bir katalog mevcut olmadığı gibi bunların tam bir listesine de sahip değiliz. Bu durum, kütüphane kataloglarımız mükemmel bir şekilde tamamlanmadıkça, her türlü çalışma için ortak bir sorun olarak kalmaya devam edecektir. Bu sebeple bu araştırmada, mevcut bilgi ve literatürden hareketle XVI. Yüzyılda yazılmış Osmanlı seyahatnameleri tanıtılmaya çalışılacaktır.

An overview of the Ottoman travelogues of the sixteenth century

It will not be wrong to state that there are insufficient studies on Ottoman travelogues. We have neither an orderly catalogue, nor a complete list of these travelogues. This problem will remain until we have complete catalogues of the collections in our libraries. This article constitutes an attempt to fill a part of this gap on the basis of the available literature and information by giving an overview of the Ottoman travelogues of the sixteenth century.

Kaynak Göster