ANKARA – SİVAS DEMİRYOLU HIZLI TREN PROJESİ T-5 TÜNELİ YAPIM ÇALIŞMALARI

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Demiryolu Projesi kapsamında 9 adet tünel açılmıştır. Bu çalışmada,  T-5 tünelinde (840 m uzunluğunda) (Km 318+245-Km 319+085) Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) uygulanarak yapılan tünel kazısı ve destekleme çalışmaları incelenmiştir. Öncelikle, tünel kazısının yapılacağı güzergâhta kaya kütlesinin mühendislik özelliklerinin sınıflandırılması yapılmıştır. NATM, tüneli çevreleyen kayacın mevcut direncinin harekete geçirilmesi veya korunması ile yan kayacın büyük ölçüde kendi kendine destekler duruma getirilmesi prensibine dayanmaktadır. NATM ince bir püskürtme beton tabakası, uygun bir şekilde kaya saplamaları ile sağlamlaştırma ve kazı alanına mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirilen kemer betonun kullanılması şeklinde uygulanmıştır. Kaya saplamaları ile birlikte kullanılan püskürtme betonun çelik hasır ve iksa ile desteklenmesi de NATM’ın uygulama alanında kabul edilmektedir. T-5 tüneli ve diğer açılan tüneller, bölgenin jeolojik yapısından dolayı ayrışmış-tamamen ayrışmış birimler içerisinden geçmekte olup, bu nedenle değişik kazı ve destekleme şekillerinin kullanılması yapım sırasında kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle, halen yaygın olarak kullanılmakta olan NATM, Yüksek Hızlı Tren Demiryolu Projesi kapsamında yapılmakta olan tünellerde karşılaşılan örnekler ve uygulamaların incelenmesi mevcut deneyimlerin zenginleştirilmesi açısından önemlidir.

T-5 TUNNEL CONSTRUCTION WORKS IN ANKARA - SİVAS HIGH SPEED TRAIN RAILWAY PROJECT

9 tunnels have been opened within the scope of Ankara-Sivas High Speed ​​Train Railway Project. In this study, tunnel excavation and supporting studies were performed by applying the New Austrian Tunneling Method (NATM) in the tunnel T-5 (840 m long) (Km 318 + 245-Km 319 + 085). First of all, the engineering features of the rock mass were classified on the route where the tunnel excavation would be carried out. The NATM is based on the principle of self-supporting the side rock by activating or protecting the existing resistance of the rock surrounding the tunnel. The NATM is applied as a fine shot concrete layer, the reinforcement with rock bolts as appropriate, and the use of arch concrete placed as close as possible to the excavation area. It is also accepted in the application area of ​​NATM that the support concrete used with rock bolts is supported by steel mesh and shoring. The T-5 tunnel and other opened tunnels pass through weathered-completely weathered units due to the geological structure of the region, and therefore the use of various excavation and support forms has become inevitable during construction. For this reason, examining the examples and applications encountered in the tunnels being made under the high speed train railway project of NATM, which is still widely used, is important for enriching the existing experiences.

___

  • Barton, N., Lien, R., Lunde, J., 1974. Engineering classification of rock masses for the design of rock support. Rock Mechanics 6, 189-236
  • Bieniawski, Z.T., 1984. Rock mechanics design in mining and tunneling. A.A. Balkema, Rotterdam, 272 pp.
  • Bieniawski, Z.T., 1989. Engineering rock mass classifications. John Wiley & Sons, New York, 251 pp.
  • DDY (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı)., 2011. Ankara-Sivas Demiryolu Projesi İkmal İşi I. Kesim (Km 282+600-332+300) Veri Paketi 1(9),45-58
  • KMG (KMG PROJE Mühendislik Müşavirlik Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.) Proje Rapor 2013. Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Yerköy-Yozgat-Sivas Arası Altyapı İkmal İnşaatı Kesimi T5 Tüneli Giriş ve T5 Tüneli Çıkış Portal Kazıları Hesap Raporu, KMG Proje.
  • KMG (KMG PROJE Mühendislik Müşavirlik Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.) Proje Rapor 2014. Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Yerköy-Yozgat-Sivas Arası Altyapı İkmal İnşaatı Kesimi T5 Tüneli Göçük Değerlendirme ve Çıkış Portal Stabilite Değerlendirme Raporu.
  • KTŞ (Karayolları Teknik Şartnamesi)., 2013. Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • Rabcewicz, L.V., Golser J., 1973. Principles dimensioning the support system for the new Austrian tunnelling method. Water Power, March 1973, pp. 88-93 RockLab V.0.1., 2007. Rock Mass Strength Analysis using the Generalized Hoek-Brown Failure Criterion. Rocscience Inc.
  • Slide v6.0., 2014. Şev Analiz Programı Rocscience Slide,Toronto-Kanada
  • Ulusay, R., Sönmez, H., 2007. Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, No:60, 243 s. Ankara.