YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (YBM) UYGULAMA PLANI ÜZERİNE İNCELEME

Yapım firmaları ayakta kalabilmek için proje yönetimi ve planlamasını çok iyi yapmalıdır. Bu yönetim süreci içerisinde disiplinler arası iletişim ve koordinasyon eksikliğinden kaynaklanacak her türlü aksamanın, firma, devlet kurumları ve dolayısıyla milli ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşturması kaçınılmazdır. Bu sorunların aşılması için disiplinler arası koordinasyonu kolaylaştıracak teknikler kullanılmalıdır. Bu kapsamda, ülkemizde de kullanımı yaygınlaşmakta olan Yapı Bilgi Modellemesi- YBM (Building Information Modeling- BIM) sistemi oldukça verimli bir araç olarak uygulanmaktadır. Uluslararası projelerde iş yapan Türk firmalar projelerinde YBM tecrübesi kazanmış olsalar da bu tecrübeye sahip firma oranı düşüktür. Son yıllarda yerli sözleşmelerde YBM yer almaya başlamıştır. Sözleşmeler ile oluşan YBM talebi, firmaların YBM tecrübelerini artırmaya başlamıştır, ancak, YBM sisteminin uygulanmasında bazı problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada, örnek bir proje üzerinde, YBM uygulama planının Türkiye şartlarına uygun olabilecek süreçleri ortaya konmaya çalışılmış ve süreçlerin detay seviyeleri, koordinasyon şekli, alt yapı için gerekli öncüller ve model planlamaları oluşturulmuştur.

INVESTIGATION ON THE APPLICATION PLAN FOR BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Construction companies should properly plan time-cost-quality management and manage workflows and project management very well in order to survive. Construction companies should make project management and planning very well in order to survive. It is inevitable that any obstacles that arise from the lack of communication and coordination among the disciplines in this management process will have a negative effect on the companies, the state institutions and therefore the national economy. Techniques to facilitate interdisciplinary coordination should be used to overcome these problems. In this context, the Building Information Modeling (BIMBIM) system, which is becoming widely used in our country, is implemented as a very efficient tool.  Even though Turkish companies that work in international projects have gained BIMBIM experience in their projects, the rate of companies with this experience is low. In recent years, BIMBIM has started to take place in domestic contracts. BIMBIM requests formed by contracts have started to increase the BIM experience of companies,have accelerated the transition of companies to BIM, but problems sometimes arise in the implementation of the BIMBIM system. In this study, on a sample project, it was tried to reveal the processes of BIMBIM implementation that may be suitable to conditions in Turkey and detail levels of the process, the type of coordination, necessary premises and model planning for infrastructure were created.

___

 • AEC (UK) BIM Standart for Autodesk Revit, 2010. A Workable Implementation of the AEC (UK) BIM Standard for the Architectural, Engineering and Construction Industry in the UK.
 • Akkaya, D., 2012. İnşaat Sektöründe Yapı Bilgi Modellemesi Hakkında İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Akkoyunlu, T., 2015. Kentsel Dönüşüm Projeleri için YBM Uygulama Planı Önerisi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Alshawi, M. ve Ingirige, B., 2003. Web-Enabled Project Management: An Emerging Paradigm in Construction, Automation in Construction, 12, 349 – 364.
 • Autodesk. net., 2014. YBM Pilot Projesi Başlangıç Rehberi. https://forums.autodesk.com, (E. Tarihi: 05.06.2018)
 • Azhar, S., Khalfan, M., Maqsood, T., 2012. Building Information Modeling (YBM): Now and Beyond. Australasian Journal of Construction Economics and Building, 12 (4) 15-28.
 • Biblus, 2018. Evolution of the YBM Methodology: LOD as Level of Development. http://biblus.accasoftware.com (E. Tarihi: 22.02.2018)
 • buildingSMART., 2010. International Home of OpenYBM. https://www.buildingsmart.org/ (E. Tarihi: 30.05.2018)
 • Chan, A.P.C., Scott, D., Chan, A.P.L., 2004. Factors Affecting the Success of a Construction Project. Journal of Construction Engineering and Management, 130, 153–155.
 • Dortek, 2018. The Top 10 Benefits of Using YBM. http://www.dortek.com. (E. Tarihi: 22.02.2018)
 • Forbes, L. H., Ahmed, S. M., 2011. Modern Construction: Lean Project Delivery and Integrated Practices. CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC. 203-225.
 • İBB, 2017. Yapı Bilgi Modellemesi YBM Teknik Şartname Taslağı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul.
 • İUAS, 2016. YBM Uygulama Planı, İstanbul Ulaşım A.Ş., İstanbul.
 • Mihindu, S., Arayici, Y., 2008. Digital Construction Through YBM Systems will Drive the Re-Engineering of Construction Business Practices. 12th International Conference of Information Visualisation, London, UK, July 8–11.
 • Ofluoğlu, S., 2012. Yapı Bilgi Modelleme: Yeni Nesil Mimari Yazılımlar, http://www.sayisalmimar.com/yayin/ybm.pdf (E. Tarihi:1 Haziran 2018)
 • Pehlevan, E. E., Kazado, D., 2018. YBM Uzmanı Sertifika Programı 1. Modül: YBM Süreçleri Egitimi. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Porwal, A., Hewage, K. N., 2013. Building Information Modeling (YBM) Partnering Framework for Public Construction Projects. Automation in Construction, 31, 204-214.
 • Tekin, H., 2017. Yapı Bilgi Modellemesi Sisteminin Türk İnşaat Sektörüne Uygulanması ve Adaptasyonunda Kritik Yol Haritasının Oluşturulması. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkyılmaz, E., 2013. BIM Yazılımları için IFC Veri Değişimi Standardını Kullanabilme Yeterlilikleri. Akademik Bilişim Konferansı (AB2013), Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, 23-25 Ocak.
 • Vanlande, R., Nicolle, C., Cruz, C. 2008. IFC and Building Lifecycle Management, Automation in Construction, 18 (1), 70-78.
 • Williams, T., 2002. Modelling Complex Projects. Wiley, London, UK.
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2010
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI AKARSU AĞINDAKİ KİRLİLİĞİN SU KALİTE İNDEKSİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşen DAVRAZ, Erhan ŞENER, Şehnaz ŞENER, Simge VAROL

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANILARAK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ORTOFOTO HARİTASININ HAZIRLANMASI

Erhan ŞENER

BEŞ EKSENLİ KÖPRÜ TİPİ CNC MERMER İŞLEME MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI

Ertuğrul DURAK, Semih GÜLAÇTI

YÜKSEK FIRIN CÜRUFU VE ZEOLİT KATKILI BETONLARIN SÜLFAT DİRENCİNİN BELİRLENMESİ

H. Haghghipour BALANEJI, A. Ferhat BİNGÖL

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ-ANS KAMPÜSÜ (AFYONKARAHİSAR) YERALTISULARININ HİDROJEOKİMYASI VE KULLANILABİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Can BAŞARAN

DAĞITIM ŞEBEKESİ GERİLİM KONFİGÜRASYONUNUN KARIŞIK TAMSAYI LİNEER PROGRAMLAMA ALGORİTMASI İLE ENERJİ MALİYETİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

Süleyman Sungur TEZCAN, Leyla AKBULUT, Ahmet ÇOŞGUN

2.4GHZ AKILLI HABERLEŞME SİSTEMLERİ İÇİN SARMAL ŞEKİLLİ FREKANS SEÇİCİ YÜZEY TASARIMI

Mehmet Ali BELEN, Peyman MAHOUTİ

RİTZ YÖNTEMİ İLE DEĞİŞKEN KESİTLİ KOLONLARIN BURKULMA ANALİZİ

Bekir AKGÖZ

BOZUK KALIP ELEMANIN TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMASI İLE İMALATI

Mehmet Mahir SOFU

ARAÇ BAKIM KANALLARININ DİJİTAL İNSAN MODELLERİ İLE ERGONOMİK ANALİZİ VE YENİDEN TASARIMI

İsmail ŞAHİN, Cengiz ELDEM, M. Tahir DEMİR, Neslihan TOP, Tolgahan ŞAHİN