Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği

Dünyada toplam nüfus artışı ve artan sağlık talebine bağlı olarak, sağlık sektörünün ekonomideki rolü ve önemi de artış göstermektedir. Krizden, Covid-19 pandemisi ile ilişkili sağlık ürünleri üreten firmalar ve kronik hastalıklar için ilaç üreten firmaların etkilenme oranı, diğer ürün gruplarında ilaç üreten firmaların salgından etkilenme düzeyine göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da ilaç ve sağlık sektöründen yer alan şirketlerin pandemi döneminde finansal performanslarının nasıl etkilendiğinin ve bu süreci nasıl yönettiklerinin tespitini yapmaktır. Bu bağlamda, bu çalışmada, Covid-19 pandemisinin Türkiye’de ilaç sanayi mali yapısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Analizde,EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına ait mali tablolar 2019-2020 dönemleri için mali analiz teknikleri ile analiz edilmiş ve Borsa İstanbul’da ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Deva Holding, Lokman Hekim Sağlık A.Ş, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş, Seyitler Kimya A.Ş ve Türk İlaç A.Ş- ‘nin finansal parformansları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Covid 19 pandemi döneminde sağlık sektöründe meydana gelen daralma, EİS Eczacıbaşı İlaç A.Ş.,’nin finansal performansını etkilemiş ve satışlarında ve karlılığında beklenen artışlar gerçekleşmemiştir. Buna karşın,EİS Eczacıbaşı İlaç A.Ş’nin Covid-19 pandemisi sürecinde, satışlar, maliyetler, stoklar, alacak ve borç yönetimi üzerinde gösterdiği etkinlik sayesinde mali performansında ciddi bir düşüş yaşamamıştır. Bu bağlamda, firma dışından kaynaklanan afet ve şoklar karşısında, kurumsal yönetim ve kurumsal risk politikasının etkin planlanıp yürütülmesi, firmaların sürdürülebilir büyümeleri açısından önemli roloynamaktadır.

___

Akbal, Hazal (2020) “Covid-19 pandemisinin sağlık tedarik zincirine kamçı etkisi”. Kesit Akademi Dergisi, 6(25), ss.181-192.

Akkaya, Bülent (2020) “Covid-19 pandemi sürecinde sağlık kurumu yöneticilerinin dinamik yetenekleri ve sürdürülebilirlik algıları”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(38), ss.943- 960.

Ateş, Hamza - Kırılmaz, Harun. (2020) “Covid-19 pandemisinde türk sağlık sisteminin performansı”. Online International Conference of Covıd-19 (Concovid), Tam metin bildiriler kitabı – sosyal bilimler, 12-13-14 Haziran 2020 , ss.71-85

Bağçı, Ebru - Uzun Cansu - Bostan, Aziz (2020) “Covid-19 ve sağlık turizmi”. Journal Of Awareness, 5(3), ss.331-348. Boyacı, İsrafil (2020) “Türkiye sağlık sisteminin dönüşümü (2003-13): Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde sağlık reformlarına yeniden bakış”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Ek, 19(37), ss.59-80

Çevirme, Ayşe - Kurt, Aylin (2020) “Covid-19 pandemisi ve hemşirelik mesleğine yansımaları”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), ss.46-52.

Çınar, Fadime - Özkaya, Berrin (2020). “Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin medikal turizm faaliyetlerine etkisi”. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2(2), ss.35- 50.

Hıdıroğlu, Duygu (2020) “Sağlık işletmeleri yönetimi covid-19 salgın döneminde biyomedikal arama motorları verilerinin kıyaslama analizi”. İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), ss.17-30.

KAP, https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/939-eis-eczacibasi-ilac-sinai-ve-finansalyatirimlar-sanayi-ve-ticaret-a-s, Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021

Nakışçı Kavas, Burçak - Develi, Abdülkadir (2020). “Çalışma yaşamındaki sorunlar bağlamında covid-19 pandemisinin kadın sağlık çalışanları üzerindeki etkisi”.

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, (2), ss.84-112. Saatçi, Esra (2020). “COVID-19 pandemisi ve sağlık çalışanları: yaşatmak mı yaşamak mı?”. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 24(3), ss.153-166.

Tekin, Bilgehan (2020). “Covid-19 pandemisi döneminde ülkelerin covıd-19, sağlık ve finansal göstergeler bağlamında sınıflandırılması: hiyerarşik kümeleme analizi yöntemi”. Finans Ekonomi Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), ss.336-349.

Van den Broucke, Stephan. (2020). “Why health promotion matters to the COVID-19 pandemic, and vice versa”. Health Promotion International, 35(2), pp.181-186

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (2020) Çalışma Raporu, https://www.eczacibasi.com.tr/ Media/Upload/ 637511774037618900.pdf Erişim Tarihi: 27 Şubat 2021

___

Bibtex @araştırma makalesi { mufad949953, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {273 - 294}, doi = {10.25095/mufad.949953}, title = {Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği}, key = {cite}, author = {Çalış, Yıldırım Ercan and Atılgan Sarıdoğan, Ayşe and Küçükgergerli, Nabi} }
APA Çalış, Y. E. , Atılgan Sarıdoğan, A. & Küçükgergerli, N. (2021). Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 273-294 . DOI: 10.25095/mufad.949953
MLA Çalış, Y. E. , Atılgan Sarıdoğan, A. , Küçükgergerli, N. "Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 273-294 <
Chicago Çalış, Y. E. , Atılgan Sarıdoğan, A. , Küçükgergerli, N. "Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 273-294
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği AU - Yıldırım Ercan Çalış , Ayşe Atılgan Sarıdoğan , Nabi Küçükgergerli Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25095/mufad.949953 DO - 10.25095/mufad.949953 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 294 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.949953 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği %A Yıldırım Ercan Çalış , Ayşe Atılgan Sarıdoğan , Nabi Küçükgergerli %T Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R doi: 10.25095/mufad.949953 %U 10.25095/mufad.949953
ISNAD Çalış, Yıldırım Ercan , Atılgan Sarıdoğan, Ayşe , Küçükgergerli, Nabi . "Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 273-294 .
AMA Çalış Y. E. , Atılgan Sarıdoğan A. , Küçükgergerli N. Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 273-294.
Vancouver Çalış Y. E. , Atılgan Sarıdoğan A. , Küçükgergerli N. Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 273-294.
IEEE Y. E. Çalış , A. Atılgan Sarıdoğan ve N. Küçükgergerli , "Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 273-294, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.949953
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

99.6b52.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi

Tülay YEL, Ayşe ATASOY

Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN, Nabi KÜÇÜKGERGERLİ

Türkiye’de Bağımsız Denetim Şirketlerinde Kadın Denetçilerin Unvanlarına Göre Yönetime Katılma Durumlarının İncelenmesi

Sedat COŞKUN

“Sat, Kirala Ve Geri Al” İşlemlerinin Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Analizi

Mustafa Uğur AKDOĞAN

İç Denetim Süreçlerini İyileştirme ve Risk Yönetimi Araçları: Yalın Altı Sigma ve FMEA

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Gül YEŞİLÇELEBİ, Mehtap ALTUNEL

Covid-19’un Ara Dönem Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri: Havacılık Ve İlaç Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Tuğba DÖLEN, Serap Sebahat YANIK, Yıldız AYANOĞLU

Covid-19’un İşletme Fonksiyonlarına Etkileri: Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bulgular

Ali İhsan AKGÜN

COVID-19’un Kısıtlamalardan Etkilenen BIST Sektör Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi “Seçilmiş Sektörler Üzerine Bir Uygulama

Tuğba EYCEYURT BATIR, Esengül SALİHOGLU

Yeni Bir Paradigma Olarak Gerçek Zamanlı Blok Zinciri Muhasebe Sistemi

Betül Şeyma ALKAN

Gelişmekte Olan Bir Piyasa Olarak Türkiye'de Temettü Sinyalleşme Teorisinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul'da Listelenen Firmalardan Ampirik Kanıtlar

Özgür KAYMAZ, Onder KAYMAZ, Batuhan GÜVEMLİ