Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi

Ülkelerin ekonomik büyümeleri için doğrudan yabancı yatırımlar reel sektör için önemli iken, hızlı bir finansal gelişmeyi sağlayan yabancı portföy yatırımları da finansal piyasalar için gereklidir. Yabancı portföy yatırımları sermaye piyasalarını etkileyerek, borsaya olan güveni ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için hızlı bir ekonomik büyüme sağlayabilmektedir. Bu yüzden gelişmekte olan ülkeler yabancı yatırımcıyı sermaye piyasalarına çekmek istemektedir. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da seçilen sektörler bazında aylık yabancı pay oranındaki değişimin BIST sektör endeksleri üzerindeki etkisini incelemektir. Sektör endekslerinin yabancı pay oranındaki değişimi ile ilişkisini tespit etmek için Granger ve Toda Yamamoto nedensellik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak seçilen 6 sektörde yabancı pay oranı yüksek olsa da sanılanın aksine yabancı paydaki değişimin mali ve bankacılık sektörleri hariç olmak üzere sektör endeksleri üzerinde bir nedensellik etkisinin olmadığı, sektör endekslerindeki değişimin yabancı pay oranındaki değişime bağlı olmayıp Borsa İstanbul’un kendi iç dinamik ve diğer faktörlerin etkisinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

The Effect of Foreign Share Changes on BİST Sector Indices in Borsa Istanbul

While foreign direct investments are important for the economic growth of countries, foreign portfolio investments that provide a rapid financial development are also necessary for the financial markets. Foreign portfolio investments can affect the capital markets, providing confidence in the stock market and a rapid economic growth especially for developing countries. Therefore, developing countries want to attract foreign investors to capital markets. The purpose of this study is to examine the effect of the change in the foreign share ratio on the BIST sector indices on a monthly basis based on the selected sectors in Borsa Istanbul. Granger and Toda Yamamoto causality analysis methods were used to determine the relationship between sector indices and the change in foreign share ratio. As a result, although the foreign share ratio is high in the selected 6 sectors, contrary to popular belief, the change in the foreign share does not have a causal effect on the sector indices except financial and banking sectors, the change in the sector indices does not depend on the change in the foreign share ratio, and Borsa İstanbul's own internal dynamic It has been determined that it is caused by the effect. 

Kaynakça

Alıcı, Aslı Akgüç – Ucal, Meltem Şengün (2003), “Foreign Direct Investment, Exports and Output Growth of Turkey: Causality Analysis”, Paper to be presented at the European Trade Study Group (ETSG) Fifth Annual Conference, Universidad Carlos III de Madrid.

Asheghian, Parviz (2011), “Economic Growth Determinants and Foreign Direct Investment Causality in Canada”, International Journal of Business and Social Science, 2 (11), pp.5-6.

Aslanoğlu, Erhan (2002), “The Structure and the Impact of Foreign Direct Investments in Turkey”, M. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XVII, 1, ss.31-50.

Arnold, Jens – Javorcik, Beata – Mattoo, Aaditya (2011), “Does Services Liberalization Benefit Manufacturing Firms? Evidence from the Czech Republic.”, Journal of International Economics, 85 (1), pp.136–46.

Atik, Murat (2020), “Uluslararası Sermaye Hareketliliği İle Sağlanan Yabancı Yatırımcı Oranındaki Değişimin Borsa İstanbul Üzerine Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (4), 4097-4112.

Bijsterbosch, Martin- Kolasa, Marcin (2009), “FDI and Productivity Convergence in Central and Eastern Europe: An Industry-Level Investigation.” ECB Working Paper 992, European Central Bank, Frankfurt.

Borensztein, E. - De Gregorio, Jose. - Lee, Jong Wha (1998), "How Does Foreign Direct İnvestment Affect Economic Growth?", Journal of International Economics, Elsevier, 45(1), pp. 115-135.

Christopher, F. Baum (2004), “CLEMAO_IO: Stata module to perform unit root tests with one or two structural breaks”, Statistical Software Components S444302, Boston College Department of Economics.

Clemente, Jesús - Montanes, Antonio - Reyes, Marcelo (1998), “Testing for a unit root in variables with a double change in the mean”, Economics Letters 59, 175-182.

Cömert, Fatih (1998), “Yabancı Sermayenin Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Hazine Dergisi, Sayı: 12, ss.1- 25.

Dahlquist, Magnus - Robertsson, Goran (2004), “A Note On Foreigners' Trading And Price Effects Across firms”, Journal of Banking and Finance”, 28(3), pp.615-632.

De Mello, Luiz R (1997), “Foreign Direct Investment in Developing Countries and Growth: A Selective Survey”, The Journal Development Studies, 34 (1), pp.1-34.

Demsetz, Harold - Villalonga, Belen (2001), “Ownership Structure and Corporate Performance”, Journal of Corporate Finance, 7, pp.209-233.

Echandi, Roberto – Krajcovicova, Jana – Qiang, Christine Zhenwei (2015), “The Impact of Investment Policy in a Changing Global Economy: A Review of the Literature.”, Policy Research Working Paper 7437 World Bank, Washington, pp.30-31.

Garg, Reetika - Dua, Pami (2014), “Foreign Portfolio Investment Flows to India: Determinants and Analysis”, World Development 59, pp.16-28.

Gujarati, N.Damodar (2006), Temel Ekonometri (Çev. Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Hu, Yabei - Izumida, Shigemi (2008), “Ownership Concentration and Corporate Performance: A Causal Analysis with Japanese Panel Data”, Corporate Governance, 16(4), ss.342-358

Karademir, Ferhat - Evci, Samet (2020), “Borsa İstanbul’da Zayıf Formda Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesi: Sektörel Çerçevede Bir Analiz”, Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), ss.94.

Karagöz, Kadir (2007), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970-2005”, Journal of Yasar University, 2(8), ss.927-948.

Karimi, Mohammad Sharif - Yusop, Zulkornain (2009), “FDI and Economic Growth in Malaysia”, Forthcoming in: Asian-African Journal of Economics and Econometrics, pp.

MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu. (2020), “Yerli Yabancı (Pay Senedi) Analizi”, https://www.vap.org.tr/Saklama-Verileri/Sayfalar/Yerli-Yabanci-Pay-Piyasasi-Analizi.aspx Erişim Tarihi:30.03.2021

Perron, Pierre (1989), The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, 57(4), pp.1361-1401.

Saray, Mehmet Ozan (2011), “Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 161, ss.381-403.

Tiwari, Aviral Kumar - Kyophilavong, Phouphet (2014), “New Evidence from the Random Walk Hypothesis for BRICS Stock Indices: AWavelet Unit Root Test Approach”, Economic Modelling, Vol.43 (C), pp.38-41.

Tuna, Gülfen - Öztürk, Mahmut (2016), “Piyasa Etkinliğinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri İle İncelenmesi: Türkiye Pay Senedi Piyasası Uygulaması”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12 (12), ss.548-559.

Wooldridge, Jeffrey M. (2013), Introductory Econometrics (Çev. Ebru Çağlayan), Nobel Akademik Yayıncılık, pp.649.

Zivot, Eric - Andrews, Donald W.K. (1992), “Further evidence of the great crash, the oil-price shock and the unitroot hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10 (3), pp.251-270.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mufad934431, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {473 - 490}, doi = {10.25095/mufad.934431}, title = {Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Atik, Murat and Yılmaz, Bülent} }
APA Atik, M. & Yılmaz, B. (2021). Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 473-490 . DOI: 10.25095/mufad.934431
MLA Atik, M. , Yılmaz, B. "Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 473-490 <
Chicago Atik, M. , Yılmaz, B. "Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 473-490
RIS TY - JOUR T1 - Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi AU - Murat Atik , Bülent Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25095/mufad.934431 DO - 10.25095/mufad.934431 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 473 EP - 490 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.934431 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi %A Murat Atik , Bülent Yılmaz %T Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R doi: 10.25095/mufad.934431 %U 10.25095/mufad.934431
ISNAD Atik, Murat , Yılmaz, Bülent . "Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 473-490 .
AMA Atik M. , Yılmaz B. Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 473-490.
Vancouver Atik M. , Yılmaz B. Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 473-490.
IEEE M. Atik ve B. Yılmaz , "Borsa İstanbul’daki Yabancı Pay Değişiminin BİST Sektör Endeksleri Üzerindeki Etkisi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 473-490, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.934431
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

98.1b52.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Dijitalleşmenin Bağımsız Denetime Yansımalarının Siber Güvenlik Yönünden Değerlendirilmesi

Tülay YEL, Ayşe ATASOY

Gelişmekte Olan Bir Piyasa Olarak Türkiye'de Temettü Sinyalleşme Teorisinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul'da Listelenen Firmalardan Ampirik Kanıtlar

Özgür KAYMAZ, Onder KAYMAZ, Batuhan GÜVEMLİ

Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN, Nabi KÜÇÜKGERGERLİ

Katılım Bankalarının Kâr Paylaşım Oranlarını Belirleyen Etmenler Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Türkiye Katılım Bankaları Örneği

Ogün BAYKUŞ, Selahattin BEKTAŞ

Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Şükran GÜNGÖR TANÇ

Yönetim Performans Ölçütlerinin Raporlanması: Avantajlar ve Dezavantajlar

Hakan CAVLAK

İhtiyatlılık İlkesinin Finansal Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkisi: BIST Uygulaması

Yusuf KURT

Kazanç Yönetimi İle Karlılık Oranları İlişkisi: BİST’ te Bir Uygulama

Suat KARA, Ahmet Mesut TORAMAN

Türkiye’de Kurumsal Yönetişim Ve Sürdürülebilirlik

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Resül YAZICI

Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme

Yaşar KÖSE, Murat ATİK