EDEBİYATIN SİYASETLE İMTİHANI Tanzimat Sonrasında Siyaset Edebiyat İlişkisi Üze-rine Bir Çözümleme

Öz Edebiyat için farklı tanımlamalar yapılsa da bu tanımlamalarda edebiyatın toplumla iliişkisi kesin bir gerçek olarak yer almaktadır. Edebiyat, tabiatı gereği toplumsaldır. Topluma ait önde gelen unsurlardan biri siyasettir. Bu ilişki ağında edebiyatla siyaset arasında bir bağ tesis edilmektedir. Türk edebiyatı, ilk yazılı metinlerinden itibaren siyasetle yakından ilgilenmiştir. Tanzimat sonrası Türk edebiyatında da siyasî meselelerin sıklıkla işlenir. Tanzimattan günümüze kadar değişen siyasi yapıya göre edebiyatın siyasetle ilişiki biçimi ve muhtevası farklılaşmıştır. Ancak edebiyatın siyasetle ilişkisinde zarar gören hep edebiyat olmuştur. Siyaset edebiyatı kullanmıştır.

Kaynakça

Bedri Mermutlu, Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2003.

Kaynak Göster

APA Coşkun, S . (2007). EDEBİYATIN SİYASETLE İMTİHANI Tanzimat Sonrasında Siyaset Edebiyat İlişkisi Üze-rine Bir Çözümleme . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 4 (13-14) , 95-108 .