Postmodernizmin “Din” Sorunu

Öz Modernizm, dinden farklı olarak yeni bir Tanrı, evren ve insan tanımıyla ortaya çıkmıştı. Bu tasarıda Tanrı yerine insan yeni referans olurken, hakikatde insan tarafından inşa edilmeye çalışıldı. Böylece insanlık kilisehegemonyasından kurtularak özgürleşecekt. Fakat dünya daha büyük birhegemonya ve çatışmaya şahitlik etti. Bu arada modernizm de çok ciddieleştiriler aldı. Tam da bu noktada postmodernizm, modernizmin eleştirilenyönlerini telafi etmek üzere devreye girdi. Postmodernizm, hakikatiparçalayıp göreli hale getirirken insanın tüm tutku ve arzularıyla kendisininreferansı olmaya devam etti. Böylece her bir insan, kendi başına Tanrıhaline geldi. Fakat postmodernizm, sahip olduğu içeriğiyle din ve özgürlükkonusunda ümit dolu vaatlerde bulundu. Özellikle batı-dışı dünya, bu anlamdapostmodernizmi bir kurtarıcı olarak gördü. Bu makalede biz, “hakikat”ve özgürlük/totalitarizm” başlıkları üzerinden postmodernizmin butezlerini “din”le bağlantılı olarak analiz etmeye çalıştık. Kanaatimizcepostmodernizmin Tanrı ve insan arasında kurduğu ilişki problemlidir. İnsanınhakikat ve özgürlük konusunda yaşadığı krizler daha da derinleşmiştir.

Kaynak Göster

Chicago Tekin, M . "Postmodernizmin “Din” Sorunu". Milel ve Nihal 12 (2015 ): 7-24