Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak

Öz lümünde Winter, başta namaz ve hac olmak üzere İslam ibadetle- rindeki kimi unsurların sembolik anlam derinliğine dair izahlara gi- rişmekte ve pratik anlamda icrası gerçekleşen bu ibadetlerin

Kaynak Göster

Chicago Wınter, T . "Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak". Milel ve Nihal 12 (2015 ): 171-182