Güvenliğin Modern Mekanları ve Aleviler

Güvenlik modern bir sorundur. Aleviler modernleşme sürecinde kendi kültürel varlıklarını korumak için farklı güvenlik stratejileri geliştirmişlerdir. Böylece inanç ve kültürlerini koruyabilecekleri bir ortam arayışında olmuşlardır. Bu or-tamlar, periferi, getto ve diaspora şeklinde somutlaşan ortamlardır. Periferide merkezden uzak kalma isteği etkiliyten gettoda büyük kentin kültürel ağırlığına mesafe koyma bilinci hakimdir. Diaspora ise bir özbilinç ekseninde yeni bir Ale-vi evreni yaratmaya çalışan yurt dışı deneyimleri söz konusudur.

Modern residence of safety and the Alewites

Safety is a modern problematic. The Alawites have developed different strategies of safety to protect their cultural identity during the process of mod-ernization. They consequently searched for an atmosphere to secure their beliefs and culture. The atmosphere they were eager to form included in periphery, ghettos and diasporas. While the wish of staying away from the center is effec-tive in periphery, the conscious of protecting the self values against the cultural pressure of metropolis dominates in ghettos. It is effective in diasporas to re-build an Alawite milieu with a self-conscious in abroad.

Kaynak Göster

Chicago Subaşı, N . "Güvenliğin Modern Mekanları ve Aleviler". Milel ve Nihal 1 (2003 ): 73-91