Marmaray İstasyonlarında Yer Alan Bilgilendirme Grafiklerinin İncelenmesi

Bilgilendirme tasarımı, şehirlerin büyümesi ve gelişmesi ile önemli bir konuma sahip olmaktadır. Ülkemizde 2008 yılından sonra ifade edilmeye başlanılan bilgilendirme tasarımı, özellikle toplu taşıma araçlarındaki kullan uygulamaları daha da artmaktadır. Birçok alanı içinde barındıran bilgilendirme tasarımları toplu taşıma araçlarını kullananların gitmek istedikleri yere kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada bilgilendirme tasarımı uygulama alanlarından biri olan Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımının (Wayfinding & Signage Design) ülkemizde bulunan raylı sistem hatlarındaki önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu araştırma, İstanbul raylı sistem hatlarından birisi olan Marmaray istasyonlarında yer alan bilgilendirme tasarımı ürünlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda Marmaray istasyonlarında yer alan bilgilendirme tasarımlarının günümüz durumlarını ortaya çıkarmak için ele alınmıştır.

Investigation of Information Graphics in Marmaray Stations

Information design has an important position with the growth and development of cities. Information design, which started to be expressed after 2008 in our country, increases the usage practices especially in public transportation vehicles. The informational designs, which include many areas, enable public transport users to easily reach where they want to go. In this study, it is aimed to draw attention to the importance of (Wayfinding & Signage Design) which is one of the application areas of information design. This research covers the information design products included in the Marmaray surveys, which is one of the Istanbul rail system lines. In this context, the information designs in Marmaray stations are discussed in order to reveal the present situation.

___

 • Duru B. , Alkan, B. (2002), 20. Yüzyılda Kent ve Kentsel Düşünce, Ankara: İmge Yayınevi.
 • Mefa, A., Şahin, C., Bilirdönmez, K. (2017), Teknolojik Gelişmelerin Sanata ve Sanatçıya Etkileri, II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Çalıştayı, 29 Nisan- 1 Mayıs 2017, 55-59.
 • Balay, Refik. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 37, sayı: 2, 61–82.
 • Bell, Daniel. (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York.
 • Balcılar, Hüseyin. (2008). Türkiye’nin Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Becer, Emre. (2013). İletişim ve Grafik Tasarım. Dost Kitabevi, İstanbul.
 • Şahin, C , Keskin, B , Köse, E . (2016). Meslek Yüksekokulları Grafik Tasarımı Ders Programlarında Matbaa Derslerinin Yeri: İstanbul Örneği. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 6 (1), 48-55.
 • Dur, B. İ. (2011). Çevresel grafik tasarımın uygulama alanları. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi (7), 159-178.
 • Dinek, Ö., Arı, T., Şahin, C., Bilirdönmez, K. (2017). Tasarımda Renk ve Subliminal Mesajların Etkileri, 2. Uluslararası Basım Teknolojisi Sempozyumu, 11-12 Ekim 2017, 257-271.
 • Öktem, E. (2012). Grafik Tasarım Dersi Alan Öğrencilerin, Grafik Tasarım ve Bilgilendirme Tasarımı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Batuman, B. (2002). “Mekan, Kimlik ve Sosyal Çatışma: Cumhuriyet’in Kamusal Mekanı Kızılay Meydanı”, Ankara’nın Kamusal Yüzleri. Sargın G.A. (drl.). İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • Marmaray (2013). İstasyon Genel Yapısı. http://www.marmaray.gov.tr/ adresinden 20 Nisan 2016 tarihinde alınmıştır.