Is There Any Relation Between Recurrent Miscarriage and Complete Blood Count Values? A Case-Control Study

Objective: It was aimed to examine the relationship of complete blood count values with recurrent miscarriage. Methods: We carried out a case-control study of patients who had recurrent miscarriage between 2010-2018. Data were collected from 50 patients who were meeting the case group inclusion criteria, and age-matched healthy control group with at least one live birth who consisted of 60 women. Red blood cell (RBC), hemoglobin (HB), hematocrit (HTC), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), platelet count (PLT), platelet distribution width (PDW), mean platelet volume (MPV), red cell distribution width (RDW) and plateletcrit count (PCT) were examined by complete blood count. SPSS 20.0.0 software was used for statistical analysis. P values 0,05). MPV and RDW values and PCT calculations were significantly higher than healthy control group (p

Tekrarlayan Düşük Ve Tam Kan Sayımı Değerleri Arasında Herhangi Bir İlişki Var Mı? Bir Vaka-Kontrol Çalışması

Amaç: Tam kan sayımı değerleri ile tekrarlayan düşük arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2010-2018 yılları arasında tekrarlayan düşük yapan hastalarda vakakontrol çalışması yaptık. Vaka grubunda dahil edilme kriterlerini karşılayan 50 hastanın verilerini, 60 kadından oluşan, en az bir canlı doğum yapmış aynı yaş grubundan kontrol grubu ile eşleştirdik. Tam kan sayımında kırmızı kan hücresi (RBC), hemoglobin (HB), hematokrit (HTC), ortalama korpüsküler hacim (MCV), ortalama korpüsküler hemoglobin (MCH), ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), trombosit sayısı (PLT), trombosit dağılım genişliği (PDW), kan sayımında ortalama trombosit hacmi (MPV), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) ve plateletkreit hesaplaması (PCT) incelendi. İstatistiksel analiz için SPSS 20.0.0 yazılımı kullanıldı. P0,05). Vaka grubunda MPV ve RDW değerleri ile PCT hesaplaması sağlıklı kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu (p

Kaynakça

1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, et al. Textbook of Williams' Obstetrics-Hypertensive Disorder in Pregnancy. 7th Edition. New York: McGraw-Hill, 2010;292.

2. Laird SM, Tuckerman EM, Cork BA, et al. A review of immune cells and molecules in women with recurrent miscarriage. Hum Reprod Update 2003;9(2):163-74.

3. Di Nisio M, Peters L, Middeldorp S. Anticoagulants for the treatment of recurrent pregnancy loss in women without antiphospholipid syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2005(2):CD004734.

4. Van Dreden P, Woodhams B, Rousseau A, et al. Comparative evaluation of Tissue factor and Thrombomodulin activity changes during normal and idiopathic early and late foetal loss: the cause of hypercoagulability? Thromb Res 2012;129(6):787-92.

5. Kosus N, Kosus A, Yildirim M, et al. Mean platelet volume as a marker of thrombosis in patients with missed abortion. Acta Haematol 2011;125(4):208-9.

6. Vagdatli E, Gounari E, Lazaridou E, et al. Platelet distribution width: a simple, practical and specific marker of activation of coagulation. Hippokratia 2010;14(1):28-32.

7. Tygart SG, McRoyan DK, Spinnato JA, et al. Longitudinal study of platelet indices during normal pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1986;154(4):883-7.

8. Uskul H, Kilicaslan O, Yildirmak ZY, et al. Evaluation of Blood Parameters in Attention Deficiency and Hyperactivity Disorder. Konuralp Tip Derg. 2017;9(3):207-12.

9. Singh A, Varma R. Role of Platelet Distribution Width (PDW) and Plateletcrit in the Assessment of Nonthrombocytopenic Preeclampsia and Eclampsia. J Obstet Gynaecol India 2018;68(4):289-93.

10. Shahine L, Lathi R. Recurrent pregnancy loss: evaluation and treatment. Obstet Gynecol Clin North Am. 2015;42(1):117-34.

11. Lee SK, Na BJ, Kim JY, et al. Determination of clinical cellular immune markers in women with recurrent pregnancy loss. Am J Reprod Immunol 2013;70(5):398-411.

12. Ege MR, Acikgoz S, Zorlu A, et al. Mean platelet volume: an important predictor of coronary collateral development. Platelets 2013;24(3):200-4.

13. Acikgoz S, Ege MR, Guray U. Relationship between the elevated mean platelet volume and coronary microvascular function in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. Platelets 2013;24(2):162-3.

14. Temur I, Kucukgoz Gulec U, Paydas S, et al. Prognostic value of pre-operative neutrophil/lymphocyte ratio, monocyte count, mean platelet volume, and platelet/lymphocyte ratio in endometrial cancer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2018;226:25-9.

15. Lin WY, Lu X, Fan FJ, et al. Predictive Effect of Mean Platelet Volume in Patients with Portal Vein Thrombosis: A Meta-analysis of Case-control Studies. Curr Med Sci 2018;38(4):575-81.

16. Vilchez G, Lagos M, Kumar K, et al. Is mean platelet volume a better biomarker in pre-eclampsia? J Obstet Gynaecol Res 2017;43(6):982-90.

17. AlSheeha MA, Alaboudi RS, Alghasham MA, et al. Platelet count and platelet indices in women with preeclampsia. Vasc Health Risk Manag. 2016;12:477-80.

18. Cardinale C, Berbis J, Chau C, et al. Two miscarriages, consecutive or non-consecutive, does it change something? J Gynecol Obstet Hum Reprod 2017;46(10):721-5.

19. Bocutoglu AC, Gumral N, Mungan MT. Comparison of platelet functions in the evaluation of hematological parameters in pregnant women. Journal of Health Sciences Institute 2010;1(2):88-94.

20. Yazici S, Yazici M, Erer B , et al. The platelet indices in patients with rheumatoid arthritis: mean platelet volume reflects disease activity. Platelets 2010;21(2):122-5.

21. Huang YL, Hu ZD. Lower mean corpuscular hemoglobin concentration is associated with poorer outcomes in intensive care unit admitted patients with acute myocardial infarction. Ann Transl Med 2016;4(10):190.

22. Perlstein TS, Weuve J, Pfeffer MA, et al. Red blood cell distribution width and mortality risk in a community-based prospective cohort. Arch Intern Med 2009;169(6):588-94.

23. Dundar O, Pektas MK, et al. Recurrent pregnancy loss is associated with increased red cell distribution width and platelet distribution width. J Obstet Gynaecol Res 2015;41(4):551-8.

24. Ural UM, Tekin YB, Balik G, et al. Could platelet distribution width be a predictive marker for unexplained recurrent miscarriage? Arch Gynecol Obstet 2014;290(2):233-6.

25. Thompson CB. From precursor to product: how do megakaryocytes produce platelets? Prog Clin Biol Res 1986;215:361-71.

26. Yang SW, Cho SH, Kwon HS, et al. Significance of the platelet distribution width as a severity marker for the development of preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014;175:107-11.

Kaynak Göster

KONURALP TIP DERGİSİ
  • ISSN: 1309-3878
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2009

12.8b7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Is There Any Relation Between Recurrent Miscarriage and Complete Blood Count Values? A Case-Control Study

Zeynep SEVER ERDEM, YASEMİN ÇAYIR, Zahide KOŞAN, Haktan ERDEM

Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Geriatrik Hastalardaki Problemlerin Premenapozal Dönemdeki Hastalarla Kıyaslanması

Huri GÜVEY

The Predictive Social and Emotional Measures in Toddlerhood for Psychiatric Morbidity in Adolescence

Miraç Barış USTA, Koray KARABEKİROĞLU, Muazzez AYDIN, Berkan ŞAHİN, Abdullah BOZKURT, Tolga KARAOSMAN, Armağan ARAL, Ayşegül DUMAN KURT, Neriman KESİM, İrem ŞAHİN

Investigation of the Status of Using Traditional and Complementary Medicine Practices in Patients Hospitalized in a Palliative Care Center

Hilal ÖZKAYA, Yeşim KARAKAYA, Hümeyra ASLANER, Nurefşan YAMAN ALTUNTAŞ, Meltem GÜL, Şeyda Gül ALAGÖZ, Osman EKİNCİ

Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Lütfiye Nur UZUN, Atilla Senih MAYDA

Decreased Blood Loss with Systemic and Intraarticular Tranexamic Acid Administration after Total Knee Arthroplasty

Zekeriya Okan KARADUMAN

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinde Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanım Sıklığı: Konya Örneği

Ruhuşen KUTLU, Nur DEMİRBAŞ, Kerim YEŞİLDAĞ, Ferahnur ÇAVDARCI

Antikoagülan Tedavi ve Rektus Kılıf Hematomu

Fatih UZER, Tülay ÖZDEMİR

Deli Bal ve Grayanotoksin’in Karaciğer Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Zamana Bağlı Araştırılması

Hümeyra HAKSOY, Gülgün ÇAKMAK ARSLAN, PINAR GÖÇ RASGELE, MERAL KEKEÇOĞLU

Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Fonksiyonel Yakın- Kızılötesi (İnfrared) Spektroskopisine Dayalı Nörofeedback Eğitim Uygulamaları

Anzel BAHADIR