Berkun Oya’nın Bayrak Oyunu ve Masum Dizisinin Uyarlama Açısından İncelenmesi

Tiyatro oyunları sıklıkla sinema veya televizyona uyarlanmaktadır. Berkun Oya’nın Bayrak oyunundan 2017 yılında, uyarladığı Masum dizisi, Türkiye’nin ilk profesyonel internet dizisi olarak kabul edilmektedir. Dünyada yavaş yavaş televizyon yayıncılığının yerini alan internet televizyonculuğunun, Türkiye için ilk adımı olan Masum’un gerek niteliği gerekse başarısıyla iyi bir öncül olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmada, tiyatro oyunu ve internet dizisi olarak yazarı tarafından iki kez kurgulanmış olan Bayrak/Masum üzerinden uyarlama özellikleri, değişen dramatik araçlar aracılığıyla değerlendirilecektir. Dramaturjik analiz yönteminin tercih edildiği çalışmada iki yapıt arasındaki benzerlikler ve farklılıklar değerlendirilerek, iki farklı dramatik sanat formunun kullandığı yaklaşımlar belirlenecektir. Diziye uyarlama sırasında, eklenen karakterler ve bu karakterlerin eklenme sebepleri ile kullanılan yeni mekânların dramatik yapıya katkıları saptanmıştır. Karşılıklı uyarlama çalışmaları sırasında hem zaman ve uzam olanakları, hem hedef kitle, hem söylem, hem de dramatik yapıda farklar oluşmaktadır. Sözü edilen bu farkları Bayrak oyunu ve Masum dizisi ekseninde tespit etmek uyarlama ile ilgili saptama yapabilmenin de yolunu açacaktır.

Theater plays are often adapted for cinema or television. The method mostly used in adaptations from theater to cinema or television is extension. In 2017 Berkun Oya adapted his theatre play from Bayrak to internet series which name is Masum, the series are considered as the first professional internet series in Turkey. Slowly replacing the internet television broadcasting of the world, Masum quality should be possible to say that Turkey is the first step to a good premise with its success. In the study, the adaptation features of the Bayrak/Masum, which was fictionalized twice by the author as a theater play and an internet series, will be evaluated through changing dramatic tools. In the study in which the dramaturgical analysis method is preferred, the similarities and differences between the two works will be evaluated and the approaches used by two different dramatic art forms will be determined. During the adaptation to the series, the added characters and the reasons for adding these characters and the contributions of the new spaces used to the dramatic structure were determined. During mutual adaptations, differences occur in both time and space possibilities, target audience, discourse and dramatic structure. Identifying the aforementioned differences in the axis of the Bayrak and Masum will also give a chance for determining the adaptation.

___

Akyürek, F. v. (2009). Dizi Senaryosu Yazmak . İstanbul: MediaCat Kitapları. google scholar

Bulut, S. (2017). Türk Tiyatrosunda Uyarlama (1860-1923). Ankara: Gece Kitaplığı. google scholar

Field, S. (2013). Senaryo: Senaryo Yazımının Temelleri. (Ş. Erol., Trans.) İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım. google scholar

Miller, W. (2012). Senaryo Yazımı Sinema ve Televizyon için. (Y. Büyükerşen, N. Esen , & Y. Demir, Trans.) İstanbul: Hayalperest Yayınevi. google scholar

Netflix Inverstor Relations. (2020). Netflix’s View: Streaming Entertainment is Replacing Linear TV (2020, 21 Ocak). Erişim Adresi: https://ir.netflix.net/ir-overview/long-term-view/default.aspx google scholar

Oya, B. (2017). Esneyen Boşluk. İstanbul: Everest Yayınları. google scholar

Seger, L. (1992). The Art Of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film. New York: Owl Books. google scholar

Truffaut, F. (2018). Hitchcock. (İ. Hızlı, Trans.) İstanbul: Hayek Kitap. google scholar

Webrazzi. (2017, 21 Nisan). Yeni Nesil TV Platformları- Webrazzi Mobil 2017 [Video]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?time_continue=913&v=9oqDibda2qY google scholar

___

APA Karaca, G . (2021). Berkun Oya’nın Bayrak Oyunu ve Masum Dizisinin Uyarlama Açısından İncelenmesi . Konservatoryum , 8 (1) , 41-61 .