Çevrimiçi Viyolonsel Ustalık Sınıflarında Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerine İlişkin Değerlendirmeler

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim araçlarının günlük hayatımızdaki kullanım alanları da artmaktadır. İnternetin bizlere sunduğu olanakların hayatımızın hemen hemen her alanında etkisini gösterdiği kuşkusuz bir gerçek olduğu gibi; yaygınlaşması da bilgiye ulaşabilmeyi kolaylaştırmıştır. Örneğin, teknolojinin yaygın olmadığı dönemlerde, aradığımız bilgiye ulaşmak adına elimizdeki imkânların sınırlı olduğunu ve neredeyse tek seçeneğimizin kütüphanelerdeki yazılı kaynaklardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde ise internetin sağladığı olanaklar sayesinde istediğimiz bilgiye görsel, işitsel ve yazılı bir şekilde, herhangi bir zaman ve mekân sınırlaması olmadan ulaşmak artık mümkün olmaktadır. Oluşturulan bu sanal ortam sayesinde, değişik alanlarda düzenlenen seminer, kurs, ders, konser gibi etkinliklere katılmak veya herhangi bir bilgiye ulaşmak için mesafeler önemini yitirmiştir. Çevrimiçi sistemde düzenlenebilen bu çalışmalar; katılımcıların karşılaması gereken konaklama, ulaşım, yemek gibi başlıca giderleri ortadan kaldırarak, ekonomik bir avantaj sağlayıp, eğitim alanında da önemli bir yarar sağlamaktadır. Buradan yola çıkılarak, çevrimiçi sistem üzerinden yapılan bilgi aktarımlarının sadece yazılı veya sözlü eğitim ile sınırlı kalmayarak, sanat alanı ve müzik eğitiminde de mümkün olabileceği fikri akıllarda canlanmaktadır. “Çevrimiçi Viyolonsel Ustalık Sınıfları’nda Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerine ilişkin Değerlendirmeler” adlı bu çalışmada, bu sistemin öğrenciler açısından avantajları ve dezavantajlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Evaluation of the Learning Processes of Students Trained Through Online Cello Masterclasses

With the development of technology, the applications of communication tools are growing. The opportunities offered by the internet affect our lives and make it easier to access information. Information resources were limited when technology was not widespread, and our only options were written sources available in libraries. Nowadays, thanks to the internet, it is possible to access information in visual, auditory, and written forms without the limitations of time and place. Thus, distance is no object to attending events, such as seminars, courses, lectures, or concerts, virtually or to access any information. These online opportunities also provide an economic advantage in the field of education by eliminating the expenses of accommodation, transportation, and food that the participants must otherwise bear. Therefore, the idea is growing that information transfer made through online systems is not limited to written or oral education; it is now possible in the field of art and music education, as well. This study aims to determine the advantages and disadvantages of online systems for students.

Kaynakça

Bayır, E., A. ve Mahiroğlu, A. (2017). Çevrimiçi öğrenmede bireysel farklılıklar ve iletişim ortamlarının işlemsel uzaklık algısına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 430-447. google scholar

Çakır, H. (2011). Mobil öğrenmeye ilişkin bir yazılım geliştirme ve değerlendirme. Çukurova University Faculty of Education Journal, 40(2), 1-9. google scholar

Girginer, N. (2002). Uzaktan eğitime geçiş için kurumsal yapılanma. Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Program ve Bildiri Özetleri, 23-25. google scholar

Kleyn, B. (2020, 6 Mayıs). Celebrities, teach new skills from their lounge rooms, kitchens via online masterclasses. ABC News. Erişim adresi: https://www.abc.net.au/news/2020-05-07/coronavirus-queensland-creative-masterc-lass/12216934 google scholar

Kolar, P., Turcinovic, F., ve Bojanjac, D. (2020). Experiences with online education during the covid-19 pandemi-c-stricken semester. 2020 International Symposium ELMAR, 97-100. google scholar

Parlak, A. ve Balık, H. H. (2005). İnternet ve Türkiye’de İnternetin Gelişimi (Bitirme ödevi). Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü, Elazığ. google scholar

Sağer, T., Eden, A. ve Şallıel, O. (2014). Müzik eğitiminde uzaktan eğitim ve orkestra uygulamaları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9), 69-79. google scholar

Yungul, O. (2018). Müzik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(2), 1333-1348. google scholar

Zhao, Q. (2018). The application of augmented reality visual communication in network teaching. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 13(07), 57-70. google scholar

Kaynak Göster

APA Kocamangil, G , Altungül, A , Girgin, M . (2021). Çevrimiçi Viyolonsel Ustalık Sınıflarında Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerine İlişkin Değerlendirmeler . Konservatoryum , 8 (1) , 29-40 .