Kütahya İlinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Buzağılama Aralığı ve Kuruda Kalma Süresi Üzerine Araştırmalar

Sunulan çalışmada çiftlik şartlarında yetiştirilen Anadolu mandalarında Buzağılama aralığı (BA) ve üreme ve üretim özelliklerini etkileyen Kuruda kalma süresi (KKS)’ni belirleyerek bu özellikler üzerine etki eden çevresel etkileri araştırmak ve elde edilen sonuçların manda sürülerinde ıslaha yönelik damızlık seçim programlarında kullanma imkanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2014-2021 yılları arasında yetiştirilen 756 baş Anadolu mandasına ait 1427 adet Buzağılama aralığı ve Kuruda kalma süresine ait kayıtlar kullanılmıştır. Bu araştırmada, BA ve KKS genel ortalama ve standart hatası sırasıyla 411.374.10 gün ve 191.703.13 gün olarak belirlenmiştir. İlçe, buzağılama yılı, mevsimi ve laktasyon sırası bu özellikler üzerine etkileri belirlenmiştir. Çalışmada ilçe hariç incelenen tüm çevresel faktörlerin BA ve KKS üzerine etkisi önemli bulunmuştur (p<0.01, p<0.001). Çalışmada, seleksiyon programlarında verim ve üreme performansına etki eden faktörlerin dikkate alınması ve yetiştiriciler tarafından östrus ve kurutmanın izlenmesinin çiftlik verimliliğine katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province

The study is intended to determine the calving interval (CI) and Dry period (DP), affecting both production and reproduction characteristics of Anatolian buffaloes reared under farm conditions, to investigate the environmental effects on these characteristics, and to use the results in stud selection programs for breeding in buffalo herds. In the study, 1427 calving interval and dry period records of 756 head of Anatolian buffalo reared between 2014-2021 were used. In this study, the overall mean and standard error of CI and DP were determined as 411.374.10 days and 191.703.13 days, respectively. The effects of county, calving year, season and parity on these features were determined. In the study, the effect of all environmental factors on CI and DP, apart from the county, was found to be significant (p<0.01, p<0.001). In the study, concluded that considering the factors affecting yield and reproductive performance in selection programs and monitoring of estrus and drying off by breeders will contribute to farm productivity.

___

 • Ahmad M, Shafiq M. Effect of season on fertility rate and milk production in Nili-Ravi buffaloes. 23rd Annual Report, Livestock Prod. Res. Inst., 2002, Bahadurnagar, Okara, Pakistan.
 • Alkoyak K, Öz S. The effect of some environmental factors on lactation length, milk yield and calving intervals of Anatolian Buffaloes in Bartın province of Turkey. Livestock Studies, 2020; 60(2), 54-61.
 • Anonymous. Turkish Statistical Institute Statistics. http://www.turkstat.gov.tr/Start.do; Accession date: 08.03.2022.
 • Atasever S, Erdem H. Water buffalo raising and its future in Turkey, Anadolu J Agric Sci, 2008; 23(1), 59-64.
 • Ayad A, Abd-Allah M, Kamal M. Non-genetic factors affecting phenotypic parameters of milk production and reproductive performance in lactating Egyptian buffaloes. AASJ, 2022; 5(1), 10-24.
 • Bachman KC, Schairer ML. Invited review: bovine studies on optimal lengths of dry periods. J Dairy Sci, 2003; 86(10), 3027-3037.
 • Charlini BC, Sinniah J. Performance of Murrah, Surti,Nili-Ravi buffaloes and their crosses in the intermediate zone of Sri Lanka. LRRD, 2015; 27(3), 47.
 • Cicek H, Gunlu A, Tandogan M. Production function analysis of buffalo fattening enterprises in Afyonkarahisar region of Turkey. J Anim Vet Adv, 2009; 8(11), 2158-2163.
 • Fakruzzaman M, Sufian MKNB, Akter QS, Paul RC, et al. Effect of parity on productive and reproductive performance of buffaloes reared under farmers’ management at coastal districts in Bangladesh. IOSR-JAVS, 2020; 13(4), 21-23.
 • Hussain Z, Javed K, Hussain SMI, Kiyani GS. Some environmental effects on productive performance of Nili-Ravi buffaloes in Azad Kashmir. J. Anim. Plant Sci. 2006; 16(3-4), 66- 69.
 • Kandasamy N, Lagaiathan VU, Krishnan AR. Nongenetic factors affecting calving interval and dry period of Murrah buffaloes. Buffalo Bull, 1993; 12(3), 63-65.
 • Kaplan Y. Yozgat İli Anadolu Mandalarında Bazı Büyüme, Üreme Ve Üretim Özelliklerini Etkileyen Genetik Ve Çevresel Faktörlerin Tahmini. Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 2021.
 • Karaağaç M. Kırşehirde yetiştirilen siyah alaca sığırlarda genetik parametre tahminleri. Master's thesis, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir, 2019.
 • Koçak S, Tekerli M, Çelikeloğlu K, Erdoğan M, et al. An investigation on yield and composition of milk, calving interval and repeatabilities in riverine buffaloes of Anatolia. J. Anim. Plant Sci, 2019; 29(3), 650-656.
 • Kumar M, Ratwan P, Patil CS, Vohra V. Influence of environmental factors on performance traits in Murrah buffaloes: A review. J. Vet. Science and Technology 2017; 6(1), 6–16.
 • Malhado CHM, Malhado ACM, Ramos ADA, Carneiro PLS, et al. Genetic parameters for milk yield, lactation length and calving intervals of Murrah buffaloes from Brazil. R. Bras. Zootec, 2013; 42(8), 565-569.
 • Marai IFM, Daader AH, Soliman AM, El-Menshawy SMS. Non-genetic factors affecting growth and reproduction traits of buffaloes under dry management housing (in sub-tropical environment) in Egypt. LRRD, 2009; 21 (3).
 • Minitab. Minitab statistical software version 18.1, 2017.
 • Nava-Trujillo H, Escalona-Muñoz J, Carrillo-Fernández F, Parra-Olivero A. Effect of parity on productive performance and calving interval in water buffaloes. J. Buffalo Sci, 2018; 7(1), 13-6.
 • Pasha TN, Hayat Z. Present situation and future perspective of buffaloes production in Asia. J plant Anim Science, 2012; 22, 250-256.
 • Poudel D, Bhattarai N, Kaphle K, Sapkota S, et al. Effect of parity on lactational efficiency of Murrah crossbred buffaloes (Bubalus bubalis) in central Nepal. Int. J. Agr. Forest, 2017; 7(6), 140-144.
 • Ramos AA, Malhado CHM, Carneiro PLS, Gonçalves HC, et al. Phenotypic and genetic characterization of the milk yield and calving interval in buffalo of the Murrah breed. Pesq Agropec Bras, 2006; 41(8), 1261-1267.
 • Sanker S, Kumar D, Mandal KG, Taggar RK, et al. Factors influencing the dry period and calving interval indifferent grades of buffaloes. Buffalo Bull, 2014; 33(1), 120-126.
 • Soysal Mİ, Genç S, Aksel M, Özkan Ünal E, et al. Effect of environmental factors on lactation milk yield, lactation length and calving ınterval of Anatolian buffalo in Istanbul. JASP, 2018; 1(1), 93-97.
 • Sule SR, Taparia AL, Tailor SS. Reproductive status of Surti buffaloes maintained under sub-humid conditions of Rajasthan. Indian Vet J, 2001; 78, 1049-1051.
 • Şekerden Ö. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Manda Yetiştiriciliği). Temizyürek Ofset Matbaacılık, Hatay, Türkiye, 2001; pp. 1- 12.
 • Thevamanoharan K. Genetic analysis of performance traits of swamp and Riverine buffalo. Ph. D Thesis, Katholieke University Leuven, Belgium, 2002.
 • Tekerli M, Küçükkebabçı M, Akalın NH, Koçak S. Effects of environmental factors on some milk production traits, persistency and calving interval of Anatolian buffaloes. Livest Prod Sci, 2001; 68, 275–281.
 • Tekerli M. Manda Yıldızı data records, account and project tracking program, v5.04, 2019.
 • Yılmaz Adkinson A, Konca Y. Sütçü Manda Irklarının Performans, Süt Verimini ve Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Türkiye’deki Geleceği. EJOSAT, 2021; 25, 498-508.
 • Zicarelli L. Can we consider buffalo a non-precocious and hypofertile species? Ital J Anim Sci, 2007; 6, 143–54.

___

Bibtex @araştırma makalesi { kvj1223737, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {16}, number = {2}, pages = {219 - 225}, doi = {10.30607/kvj.1223737}, title = {Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province}, key = {cite}, author = {Alkoyak, Kürşat and Kaptan, Cüneyt and Yüksel, Mehmet Akif} }
APA Alkoyak, K. , Kaptan, C. & Yüksel, M. A. (2023). Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province . Kocatepe Veterinary Journal , 16 (2) , 219-225 . DOI: 10.30607/kvj.1223737
MLA Alkoyak, K. , Kaptan, C. , Yüksel, M. A. "Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province" . Kocatepe Veterinary Journal 16 (2023 ): 219-225 <
Chicago Alkoyak, K. , Kaptan, C. , Yüksel, M. A. "Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province". Kocatepe Veterinary Journal 16 (2023 ): 219-225
RIS TY - JOUR T1 - Kütahya İlinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Buzağılama Aralığı ve Kuruda Kalma Süresi Üzerine Araştırmalar AU - KürşatAlkoyak, CüneytKaptan, Mehmet AkifYüksel Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.30607/kvj.1223737 DO - 10.30607/kvj.1223737 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 225 VL - 16 IS - 2 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.1223737 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province %A Kürşat Alkoyak , Cüneyt Kaptan , Mehmet Akif Yüksel %T Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province %D 2023 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 16 %N 2 %R doi: 10.30607/kvj.1223737 %U 10.30607/kvj.1223737
ISNAD Alkoyak, Kürşat , Kaptan, Cüneyt , Yüksel, Mehmet Akif . "Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province". Kocatepe Veterinary Journal 16 / 2 (Haziran 2023): 219-225 .
AMA Alkoyak K. , Kaptan C. , Yüksel M. A. Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province. Kocatepe Veterinary Journal. 2023; 16(2): 219-225.
Vancouver Alkoyak K. , Kaptan C. , Yüksel M. A. Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province. Kocatepe Veterinary Journal. 2023; 16(2): 219-225.
IEEE K. Alkoyak , C. Kaptan ve M. A. Yüksel , "Investigations on Calving Interval and Dry Period in Anatolian Buffaloes Reared in Kütahya Province", , c. 16, sayı. 2, ss. 219-225, Haz. 2023, doi:10.30607/kvj.1223737
Kocatepe Veteriner Dergisi
 • ISSN: 1308-1594
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi

58.3b20.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sistemik yangısal yanıt sendromlu bir köpekte %7.2’lik hipertonik salin solüsyonunun ekokardiyografik parametreler üzerine etkisi

Nilay ARSLAN, Cansu BALIKÇI, Songül ERDOĞAN, Hasan ERDOĞAN, Kerem URAL

Koyun TMR’larına Artan Seviyelerde Akasya Ağaç Yapraklarının Sindirim Derecesi ve Fermentasyon Parametrelerine Etkisi

Tuğba BAKIR, Bilal SELÇUK, Yakup BİLAL, Hülya AKÇAM

Marmara Bölgesi’nde Pnömoni Görülen Sığır, Koyun ve Keçilerin Akciğerlerinden İzole Edilen Etkenlerin Bakteriyolojik Yöntemlerle Araştırılması ve Epidemiyolojisi

Zeynep KUCUK BAYKAN, Mehmet Hakan TABAK, Aslı KILIÇ, Hale GÜN, Alper METE

Deprem Sonrası Bir Safkan İngiliz Atta Gözlenen Stereotipik Davranış: Kendi Etrafında Dönme

Yavuzkan PAKSOY, Özlem GÜCÜYENER HACAN

Kütahya İlinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarında Buzağılama Aralığı ve Kuruda Kalma Süresi Üzerine Araştırmalar

Kürşat ALKOYAK, Cüneyt KAPTAN, Mehmet Akif YÜKSEL

Kısıtlama ve Soğuk Kısıtlama Stresinin Wistar Albino Sıçanlarda Pıhtılaşma Göstergeleri Üzerindeki Etkileri

Çağlasu KOÇ, Mehmet EKİCİ

İneklerde Geçiş Döneminde Anti-Müllerian Hormon, Metabolik Profil ve Mineral Düzeylerinin Buzağılama – Gebelik Aralığına Etkisi

Mustafa İLERİTÜRK, Özgür KAYNAR

Gıda Kısıtlaması Yapılan Ratlarda Karaciğerde Bazı Lipojenik Genlerin İfade Düzeyleri Ve Yağ Asidi Profili

Hüseyin ÖZKAN, İrem KARAASLAN, Ufuk KAYA, Sevda DALKIRAN, İbrahim ALAKUŞ, Baran ÇAMDEVİREN, Hasan Hüseyin KEÇELİ, Akın YAKAN

Ehrlichiosis ile Doğal Enfekte Köpeklerde Serum C-Reaktive Protein, Prokalsitonin ve Seruloplazmin konsantrasyonları

Gülten Emek TUNA, Gamze Sevri EKREN AŞICI, Pınar Alkım ULUTAŞ

Holştayn İneklerde Bir Laktasyonda Üretilen Toplam Kolostral IgG’nin Araştırılması

Erdal KARA, İlknur PİR YAĞCI, Buğrahan Bekir YAGCI, Taha Burak ELİFOGLU