Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği)

Öz              Bu araştırmanın amacı ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Enneagram kişilik tipleriyle akademik başarıları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Çalışmada betimsel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında Kocaeli İzmit içersinde öğrenim gören 7. ve 8. sekizinci sınıf öğrencileri, örneklemi ise bu evrenden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 122 öğrencidir. Verilerin analizinde Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda,  her bir kişilik tipinin ilişki düzeyleri değişmekle birlikte bir değeriyle anlamlı ilişkiler içinde olduğu söylenebilir. Ders başarılarının bazı dersler arasında yakından ilişkili olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerinin Enneagram Kişilik Tipleri ile akademik başarıları arasında düşük düzeyde olmakla birlikte anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Akademik başarı ile en çok ilişkili olan kişilik özelliklerinin; başarı odaklı, mükemmeliyetçi ve maceracı, en az ilişkili olan kişilik özelliklerinin ise barışçıl, yardımsever, sorgulayıcı ve özgün kişilik özellikleri olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Aycan, K. (2017). Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Aktif Müzik Eğitimi Uygulamalarının İlişkisi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 37(3).

Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Erdoğdu, Y. (2007). Ana-Baba Tutumları ve Öğretmen Davranışları ile Öğrencilerin Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 14. ISSN: 1303-0310, (20.05.2016).

Fer, S., Cırık, İ. ,(2007). Yapılandırmacı Öğrenme-Kuramdan Uygulamaya. İstanbul: Morpa Yayınları

Kamineni, R. (2005). The next stage of psychographic segmentation: Usage of the Enneagram. Journal of American Academy of Business, 6(1), 315-320. Erişim adresi: https://tr.scribd.com/document/207124937/The-Next-Stage-of-Psychographic-Segmentation-Usage-of-Enneagram

Özeren, U. (2017). Yarın, bugünün içinde yaşanır. "Dokuz tip mizaç modeli".http://ekampus.orav.org.tr/blogger/ugurozeren/page/43605/yarin--bugunun-icinde-yasanir-dokuz-tip-mizac-modeli--'den 12.02.16 tarihinde alıntılanmıştır.

Palmer, H. (1991). The Enneagram: Understanding Yourself and the Others in Your Life. Harper Press. SanFrancisco.

Randall, S. (1979). The Development of an Inventory to Assess Enneagram Personality Type, PhD Dissertation California Institute of Assian Studies.

Riso, D.R., Hudson, R. (1999). The Wisdom of the Enneagram, New York: Bantam Books, Usa.

Park, J. W., Ha, N. S. (2014). Communication apprehension and performance of using communication skills according to nursing students' enneagram personality types. Korean Journal of Stress Research, 22(4), 169-180.

TDK (2018). Büyük Türkçe Sözlük. Erişim adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts

Turan, H., Şahin, İ., Altın, E. N. (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Boş Zaman Değerlendirme Tercihleri (Kocaeli Örneği). Turkish Studies. Information Technologies & Applied Sciences, 13(19), 1808-1820. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13803,

Wagner, J. P., Walker, R. E. (1983). Reliability and validity study of a sufi personality typology: the enneagram. Journal of Clinical Psychology, 39(5), 712-717.

Zinkle, T. (1974). A pilot study toward the validation of the Sufi personality typology. Dissertation Abstracts International-B, 35, 2418

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed526020, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {1}, pages = {149 - 158}, doi = {10.35343/kosbed.526020}, title = {Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği)}, key = {cite}, author = {Turan, Hakan} }
APA Turan, H . (2020). Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği) . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (39) , 149-158 . DOI: 10.35343/kosbed.526020
MLA Turan, H . "Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği)" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 149-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/55815/526020>
Chicago Turan, H . "Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği)". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 149-158
RIS TY - JOUR T1 - Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği) AU - Hakan Turan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35343/kosbed.526020 DO - 10.35343/kosbed.526020 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 158 VL - 1 IS - 39 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.526020 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.526020 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği) %A Hakan Turan %T Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği) %D 2020 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 1 %N 39 %R doi: 10.35343/kosbed.526020 %U 10.35343/kosbed.526020
ISNAD Turan, Hakan . "Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği)". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 39 (Haziran 2020): 149-158 . https://doi.org/10.35343/kosbed.526020
AMA Turan H . Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 149-158.
Vancouver Turan H . Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 149-158.
IEEE H. Turan , "Enneagram Kişilik Tipleri ve Akademik Başarı (Kocaeli - İzmit İlçesi 7. ve. Sınıf Örneği)", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sayı. 39, ss. 149-158, Haz. 2020, doi:10.35343/kosbed.526020