Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi

Öz Avrupa’nın bütünleşmesi ve ortak bir ulus üstü çatı altında toplanması fikrinden Avrupa Birliği’ne (AB) uzanan süreçte Almanya’nın rolü büyüktür. Günümüzde de AB’nin geleceği bağlamında Almanya’nın olası politikaları ve AB içindeki liderlik rolünün ne olacağı kritik öneme sahiptir. Bu çalışma AB’nin genişleme ve bütünleşme sürecinin kısa bir özeti üzerinden Avrupa Komisyonu’nun 2017 yılında ortaya koyduğu gelecek senaryolarını analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu gelecek senaryoları çerçevesinde Almanya’nın AB’nin bütünleşme sürecine bakışı ve bu süreçteki rolü incelenecek ve bu bağlamda AB’nin bu sürece etkisi incelenecektir. Böylece kurucu ülkelerden biri olan Almanya’nın Birliğin geleceği üzerindeki etkisi de anlaşılmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

Alan, Gülsüm, (2020). “Avrupa Birliği ülkeleri Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakereleri başlatma konusunda anlaştı”, Euronews https://tr.euronews.com/2020/03/24/ab-ulkeleri-arnavutluk-ve-kuzey-makedonya-ile-muzakerelerin-baslat-lmas-konusunda-anlast/18.04.2020.

Avrupa Birliği Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi, (2020). “AB’nin Genişlemesi”, https://www.ab.gov.tr/109.html/21.04.2020.

Avrupa Birliği Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi, (2020). “Arnavutluk”, https://www.ab.gov.tr/arnavutluk_49992.html/21.04.2020.

Avrupa Birliği Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi, (2020). “Avrupa Birliği Tarihçesi”, https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginin-tarihcesi_105.html / 02.05.2020.

Avrupa Birliği Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi, (2020). “Karadağ”, https://www.ab.gov.tr/karadag_45465.html/21.04.2020.

Avrupa Birliği Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi, (2020). “Potansiyel Aday Ülkeler”, https://www.ab.gov.tr/45471.html/21.04.2020.

Avrupa Birliği Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi, (2020). “Sırbistan”, https://www.ab.gov.tr/sirbistan_49043.html/21.04.2020.

Baykal, Sanem ve İlke Göçmen, (2016). Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Beşgür, Elif Cemre ve Utku Utkulu, (2019). “Esnek Entegrasyon Temelinde Avrupa Birliği’nin Geleceği ve Türkiye’nin Yeri: Muhtemel Senaryolar”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 18(2), 325-364.

Borchardt, Klaus-Dieter, (1995). Avrupa Bütünleşmesi: Avrupa Birliği’nin Kökenleri ve Büyümesi, Ankara: Tisamat Basım.

Büyükbay, Can, (2016). Avrupa Birliği Almanya ve Türkiye, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Canbolat, İbrahim, (2014). Avrupa Birliği ve Türkiye-Uluslar Üstü Sistemle Ortaklık, Bursa: Alfa Aktüel.

Canbolat, İbrahim, (2018). “Historical and Contemporary Conditions of German Expansion Towards the Central and Eastern Europe”, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 26(2), 147-170.

Dedeoğlu, Beril, (2003). Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul: Boyut Kitapları.

Dinan, Desmond, (2005). Avrupa Birliği Ansiklopedisi I. Cilt, İstanbul: Kitap Yayınevi.

Dinan, Desmond, (2008). Avrupa Birliği Tarihi, İstanbul: Kitap Yayınevi.

Dizdaroğlu, Cihan, (2017). “Avrupa’da Popülizm Rüzgarı ve AB’nin Geleceği”, Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi, 25, 68-72.

Ergin, Numan Emre, (2013). Hasta Adam Avrupa: Avro Krizi, İstanbul: Yapım Tanıtım Yayıncılık.

European Commission, “White Paper on the Future of Europe Reflections and scenarios for the EU27 by 2025”, COM(2017)2025, 1-32.

European Commission, (1997). Glossary The reform of the European Union in 150 Definitions, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission, (2020). “Brexit in Brief”, https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_en/22.04.2020.

Gedikkaya Bal, Pınar, (2016). “Ekonomik Kriz Sonrası Fransız-Alman İlişkilerinin AB’nin Geleceği Üzerindeki Etkisi”, Şu kitapta: Ekonomik Kriz ve Avrupa Birliği, Ed. Pınar Gedikkaya Bal, Rana İzci Connelly, İstanbul: Derin Yayınları, 223-250.

İktisadi Kalkınma Vakfı Resmi İnternet Sitesi, (2020). “AB Genişlemesi”, http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=32&id=281/21.04.2020.

Karluk, Rıdvan, (2014). Avrupa Birliği Kuruluşu Gelişmesi Genişlemesi ve Kurumları, İstanbul: Beta Yayınları.

Krotz, Ulrich and Joachim Schild, (2018). “Back to the future? Franco-German bilateralism in Europe’s post-Brexit union”, Journal of European Public Policy 25(8).

Middelaar, Luuk van, (2014). Avrupa: Bir Geçiş Süreci, İstanbul: Türkiye İş Başkanı Kültür Yayınları.

Oğurlu, Yücel ve Huriye Felekoğlu, (2019). “Almanya’nın Avrupa Birliği İçinde İç Politika Belirleyiciliği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series No.223, 1-18.

Özdemir, Haluk, (2015). Avrupa Mantığı Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve Dinamikleri, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Sönmez, Pelin, (2006). “Avrupa Anayasası ve Onay Sürecinin Bir Parçası Olarak Referandumlar: Avrupa Bütünleşmesi Açısından Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(4), 247-269.

Şahin, Yeliz (2017). “Brexit Sonrası AB içı̇n 5 Senaryo: AB’nı̇n Geleceğı̇ne Daı̇r Beyaz Kı̇tap”, İktisadi Kalkınma Vakfı, Rapor No. 197. https://www.ikv.org.tr/images/files/ikv_degerlendirme_notu_197.pdf/20.04.2020.

Ultan, Mehlika Özlem ve Serdar Örnek, (2014). “Models of European Integration: Enlargement or Neighbourhood”, NACSS 2014, Japan: International Academic Forum, 1-10.

Ultan, Mehlika Özlem, (2016). Avrupa Birliği’nde Yasa Dışı Göçün Önlenmesi ve Ülke Uygulamaları, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ülger, İrfan Kaya, (2014). “Avrupa Birliği'nde Fetret Devri ve Gelecek Senaryoları”, Bilge Strateji, 6(11), 107-131.

Ülger, İrfan Kaya, (2015). Avrupa Birliği Rehberi, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed731781, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {1}, pages = {117 - 134}, doi = {10.35343/kosbed.731781}, title = {Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi}, key = {cite}, author = {Boztürk, Hasan} }
APA Boztürk, H . (2020). Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (39) , 117-134 . DOI: 10.35343/kosbed.731781
MLA Boztürk, H . "Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 117-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/55815/731781>
Chicago Boztürk, H . "Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 117-134
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi AU - Hasan Boztürk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35343/kosbed.731781 DO - 10.35343/kosbed.731781 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 134 VL - 1 IS - 39 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.731781 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.731781 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi %A Hasan Boztürk %T Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi %D 2020 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 1 %N 39 %R doi: 10.35343/kosbed.731781 %U 10.35343/kosbed.731781
ISNAD Boztürk, Hasan . "Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 39 (Haziran 2020): 117-134 . https://doi.org/10.35343/kosbed.731781
AMA Boztürk H . Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 117-134.
Vancouver Boztürk H . Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 117-134.
IEEE H. Boztürk , "Avrupa Bütünleşmesinde Gelecek Senaryoları ve Almanya Etkisi", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sayı. 39, ss. 117-134, Haz. 2020, doi:10.35343/kosbed.731781