Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına

1990’lı yılların başında hayatımıza giren internet kavramı, klasik uluslararası ilişkiler algısının ve diplomasinin temel kabullerinin sorgulanmasına yol açmıştır. Devlet kadar eski kökene sahip olan, 15. Yüzyılda Ad hoc (geçici) nitelikte bir anlayışla kurumsallaşan, 1815 Viyana Kongresi ile kuralları belirlenen diplomasi, günümüzde tüm bu kuralları yıkan dijital diplomasi kavramına yenik düşmektedir. Birleşmiş Milletler ’in üye ülkelerinin %97 oranında dijital diplomasi kullandığı göze alındığında, bu mecranın dış politikada belirleyici unsur haline geldiğini kabul etmek ve dış politika karar alma süreçlerini bu doğrultuda yeniden yapılandırmak gerekmektedir.Bu çalışmada Danimarka’nın Silikon Vadisinde dijital büyükelçi ataması gerçeğinden hareketle, sanal sınırların olduğu sanal dünyada diplomasi araçlarının nasıl kullanıldığı ve dış politika algısının bu yeni dönemde nasıl şekillenmesi gerektiği tartışılacaktır.

DIFFERENT DEFINITIONS OF DIPLOMACY: FROM AD HOC DIPLOMACY TO TWIPOLOMACY AND TECHPLOMACY ERA

The concept of internet, which entered our lives in the early 1990s, led to the questioning of the classical perception of international relations and the basic assumptions of diplomacy. The diplomacy which has been as old as the state, institutionalized with an ad hoc in the 15th century, and the rules that have been determined by the Congress of Vienna in 1815, are now defeated by the digital diplomacy concept which is breaking all these rules. Considering that the United Nations uses digital diplomacy in 97% of its member countries, it is necessary to recognize that this media has become a determining factor in foreign policy and to restructure foreign policy decision-making processes.In this study, it will be discussed how to use diplomacy tools in virtual world where virtual boundaries are used and how foreign policy should be shaped in this new period based on the fact that Denmark has appointed digital ambassador in Silicon Valley.

Kaynakça

Autor, D. (2018, March 7). 14.662 Spring 2018, Lecture Note 7: Ricardian Models of Trade. 04 16, 2020 tarihinde MIT Economics: https://economics.mit.edu/files/15402 adresinden alındı

Baum M.A., P. P. (2008). The Relationships Between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy : Toward a Theoretical Synthesis. Annual Review Political Sciences.

Çağlar, Ü., & Dışkaya, S. K. (2018). Küreselleşme, Uluslararası Para Sistemi ve Kriz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1-24.

Çatal , B., & Doğan, M. (2018). Yeni Diplomatik Yöntemler: Çevre Diplomasisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40, 16-31.

D'Arista, J. (2009). The Evolving International Monetary System. Cambridge Journal of Economics, 633-652.

Demir, K. (2014). Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(5), 57-88.

Denmark Tech Ambassador Office. (2017). TechPlomacy (technological-diplomacy). 01 13, 2020 tarihinde Office of Tech Ambassador of Denmark: https://techamb.um.dk/en/techplomacy/abouttechplomacy/ adresinden alındı

Erdoğan, İ. (2011). İletişimi Anlamak. İstanbul: Pozitif Yayıncılık.

Fearon, D. J. (1994). Domestic Political Audiances and the Escalation of International Disputes. American Political Sciences Rewiev, 88(3), 577-592.

Gilder, G. (2018). Google Sonrası Yaşam Büyük Verinin Düşüşü ve Blokzincir Ekonomisinin Yükselişi. (N. Kurunç, Çev.) İstanbul: A7 Kitap.

Hale, W. (2000). Turkish Foreign Policy: 1774-2000. London: Frank Cass Publishers.

Harari, Y. N. (2017). Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi (31. b.). (E. Genç, Çev.) İstanbul: Kollektif Kitap.

Huntington, S. P. (2013). Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. İstanbul: Okyanus Yayınları.

İpek, Ö. (2018, Haziran). Dış Politikada Medyanın Rolü. Lectio Socials, 2(2).

İTÜBİDB. (tarih yok). Seyir Defteri. 03 11, 2020 tarihinde https://bidb.itu.edu.tr/seyir-defteri/blog/2013/09/08/web-2.0 adresinden alındı

Karayolları Genel Müdürlüğü İnternet Sayfası. (tarih yok). KGM Web Sitesi. 03 17, 2020 tarihinde https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Galeri/IlkBilgisayar.aspx adresinden alındı

Kirişçi, K. (2009). The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State. New Perspectives on Turkey, 40, 29-56.

Lee, L. T. (2015). Journalism and Mass Communication -Vol I. Encylopedia of Life Support Systems.

Looy, A. V. (2016). Social Media Management. Switzerland: Springer International Publishing.

Lüfkens, M. (2018, July 10). Twiplomacy Study 2018 Executive Summary. 01 08, 2020 tarihinde Twiplomacy: https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2018/ adresinden alındı

NYE, J. (2005). Yumuşak Güç. Ankara: Elips Kitap.

Orhon , N., & Eriş, U. (2012). İletişim Bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Page, L., & Schmidt, E. (2002, May 01). Google History. 03 17, 2020 tarihinde Standford E Corner: https://stvp-static-prod.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2002/05/1077.pdf adresinden alındı

Rowen, H. H. (1961). The Peace of Westphalia Revisited. The Journal of Modern History, 33(1), 53-56.

statisca.com. (2019, 10 10). World leaders with the most Twitter followers as of January 2019. 05 01, 2020 tarihinde statisca.com: https://www.statista.com/statistics/281375/heads-of-state-with-the-most-twitter-followers/ adresinden alındı

statista.com. (tarih yok). The 100 largest companies in the world by market value in 2019. 04 25, 2020 tarihinde statista web sayfası: https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/ adresinden alındı

Şenkal, A. (2015). Bilgi Ekonomisi ve Emek. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Tuch, H. N. (2003). Communicating with the World: US Public Diplomacy Overseas. NewYork: St. Martin Press.

TUİÇ Akademi. (2016, Kasım 25). Devletler Arası İlişkilerin Gelişimi ve Diplomasi Tarihi. 04 25, 2020 tarihinde Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Akademi İnternet Sayfası: http://www.tuicakademi.org/devletlerarasi-iliskilerin-gelisimi-diplomasi-tarihi/ adresinden alındı

Yazıcı, T., & Karlı, İ. (2016). Bilgi Toplumunda Teknoloji, Medya ve Siyaset. İstanbul: Volga Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed732145, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {1}, pages = {135 - 148}, doi = {10.35343/kosbed.732145}, title = {Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına}, key = {cite}, author = {Ercan, Arda} }
APA Ercan, A . (2020). Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (39) , 135-148 . DOI: 10.35343/kosbed.732145
MLA Ercan, A . "Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 135-148 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/55815/732145>
Chicago Ercan, A . "Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 135-148
RIS TY - JOUR T1 - Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına AU - Arda Ercan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35343/kosbed.732145 DO - 10.35343/kosbed.732145 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 148 VL - 1 IS - 39 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.732145 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.732145 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına %A Arda Ercan %T Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına %D 2020 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 1 %N 39 %R doi: 10.35343/kosbed.732145 %U 10.35343/kosbed.732145
ISNAD Ercan, Arda . "Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 39 (Haziran 2020): 135-148 . https://doi.org/10.35343/kosbed.732145
AMA Ercan A . Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 135-148.
Vancouver Ercan A . Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 135-148.
IEEE A. Ercan , "Diplomasinin Değişen Tanımları Ad Hoc Diplomasiden Twiplomacy ve Tekploması Çağına", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sayı. 39, ss. 135-148, Haz. 2020, doi:10.35343/kosbed.732145