Kanserde Beslenme

Kanserin oluşumu çok değişik nedenlere bağlıdır. Farklı kaynaklara göre diyetle ilgisi %10-70 arasında olup %35 olarak kabul edilmektedir. Genellikle kanserli hastalar çok zayıf kaşeksi görünümündedir. Bu durum artan enerji gereksinimi, vücut protein ve yağlarının kaybı, su ve elektrolit anormallikleri sonucu oluşur. Bazı kanserler fazla kilo ile ilişkilidir. Düzenli egzersiz ve uygun diyet kiloları normal değerler içinde tutmaya yardımcı olacaktır. Lifli gıdaların bağırsak kanserlerini önlediği görüşü yaygındır. Ayrıca çok et, yağ ve süt mamullerini yiyen ülkelerin insanlarında meme, bağırsak kanserleri ile koroner kalp hastalıkları riski daha yüksektir. Dolayısıyla kanserli hastaların beslenme ile ilgili konulara her zaman önem verilmelidir
Anahtar Kelimeler:

Kanser, Beslenme, Diyet

Nutrition İn Cancer

The formation of cancer depends on many different causes. According to different sources, the interest in dieting is between 10-70% and it is accepted as 35%. Patients with cancer often have very weak cachexia. This results in increased energy requirement, loss of body protein and fat, water and electrolyte abnormalities. Some cancers are associated with excess weight. Regular exercise and proper diet will help keep the pills at normal values. The view that fibrous foods prevent bowel cancer is widespread. In addition, breast, intestinal cancers and coronary heart disease are more at risk in people who eat meat, fats and dairy products. Therefore, the issues related to nutrition of cancer patients should always be given importance
Keywords:

Cancer, Nutrition, Diet,

___

  • Baysal. A. ve Aksoy, M. (1999). Diyet el kitabı, (3. Baskı), Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
  • Birol, L., Akdemir, N. ve Bedük, T.(1993). İç hastalıkları hemşireliği, Ankara: Vehbi Kaç Vakfı Yayınları.
  • Durusoy, İ.R., Eren, M. T., Ertürk, N., Öztürk, Ş., B. Ve İnceer, B.(1995). Kadına özgü kanserlerde kendine yardım el kitabı. İzmir: Saray Tıp Kitapevleri, 1995,
  • Fadıloğlu Ç, ve Soğukpınar, N.(1996). Kanserli hastada hemşirelik bakımı, İzmir: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yayınları.
  • Platin, N.(1998). Hemşireler İçin Kanser El Kitabı, (2. Baskı). Ankara: IV. Akşam Sanat Okulu Matbaası.
  • Regina, S., Bell, C. & Bell, R.(2000). Nutrition in cancer: An overview, seminars in Oncology Nursing, 16(2): 90-98.
  • Yıldız, S. (1993). Onkolojik hastalığı olan çocukların beslenmesinde hemşirelik yaklaşımı, Hemşirelik Bülteni, 5(23). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Basımevi.
  • Yurtsever, S, ve Şenol, S. (1996). Kanserli hastalarda gastrointestinal sistem bozuklukları ve hemşirenin rolü, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(1): 29-30.