Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi

Giriş ve Amaç: Çalışma gebe okulunun ve gebe eğitim programlarına katılanların sosyodemografik özelliklerinin; perinatal dönem, doğum şekli ve laktasyon süresi üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Materyal Method: Gebe okulunda 1 yıl takip edilen gebelerin sosyodemografik özellikleri, gebelik süreci ve doğumları, laktasyon süreleri incelenmiştir. Veriler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki “ki kare analizi” ile yorumlanmıştır. Sonuçlar: Gebe okulunda takip edilen gebelerin oranı %17 bulunmuştur. % 64,3’ünün (n=238) 25-35 yaş arasında olduğu tesbit edilmiştir. %39,7’sinin (n=147) lise mezunu olduğu görülmüştür. %85,4’ünün (n=316) çalışmadığı, takip edilen gebelerin %62,7 (n=232) oranında normal doğum yaptığı bulunmuştur. 6 ay ve daha uzun süre emzirenlerin oranı %60,7 (n=134) olarak saptanmıştır. Öğrenim süresi arttıkça emzirme süresinin kısaldığı tesbit edilmiştir (p=0,000). Çalışmayan gebelerin emzirme sürelerinin daha uzun olduğu saptanmıştır (p=0,000). Tartışma ve Bulgular: Literatür tarandığında ülkemizdeki gebe okullarına gebelerin devamı, gebe okulunun katkıları ve gebelerin konu ile ilgili düşündüklerini araştıran yayına rastlanmamıştır. Hekimlerin ve gebelerin; gebe okulunun gebelik sürecini, doğum şeklini, neonatal dönemi, emzirme süresini etkileyebileceğini bilmeleri ve önemsemelerinin gerekliliği yayınlarla desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler:

gebe okulu., laktasyon, , doğum

Sociodemographic Characteristics, Methods of Delivery and Breastfeeding Duration of Pregnant Women Followed at Pregnant School

Introduction and Aim: The sociodemographic characteristics of the pregnant women who participated in the study were as follows; This study was planned to evaluate the effects on perinatal period, mode of delivery and lactation period. Material Method: Sociodemographic characteristics, pregnancy and delivery, and lactation periods of pregnant women who were followed up in the pregnant school for 1 year were examined. The data are analyzed in SPSS statistics program. The relationship between the variables was interpreted by chi-square analysis. Results: The rate of pregnant women followed in the pregnant school was 17%. 64.3% (n = 238) were found to be between 25-35 years of age. 39.7% (n = 147) were high school graduates. It was found that 85.4% (n = 316) did not work and 62.7% (n = 232) of the pregnant women who were followed up had normal births. The rate of breastfeeding for 6 months or longer was 60.7% (n = 134). Breastfeeding time was found to be shorter as learning time increased (p = 0.000). The duration of breastfeeding was longer in pregnant women (p = 0.000). Discussion and Conclusion:When the literature was searched, no publication investigating the continuation of pregnant women, the contributions of the pregnant school to the pregnant schools in our country and what the pregnant women think about the subject was not found. Physicians and pregnant women; Pregnancy school should know and care that it may affect pregnancy period, delivery type, neonatal period, breastfeeding period and should be supported with publications.

___

 • 1.Callister LC. Making meaning: women’s birth narratives. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004;33(4):508-18.
 • 2. Eriksson C, Westman G, Hamberg K. Content of childbirth-related fear in Swedish women and menanalysiof an open-ended question. J Midwifery Womens Health. 2006;51(2): 112-118.
 • 3. Charlotte A, Raymond G. Childbirth education in 21th century: An immodest proposal. The Journal of Perinatal Education. 2007;16(4): 38-48.
 • 4. Waldenström U, Hildingsson I, Ryding EL. Antenatal fear of childbirth and its association with subsequent caesarean section and experience of childbirth. BJOG. 2006;113 (6): 638-46.
 • 5. Humenick SS. Maternity & Women’s Health Care. In: Childbirth and Perinatal Education. Eds: Lowdermilk DL, Perry SE, 8th ed, Mosby, USA; 2004;448-467.
 • 6. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi. Doğum öncesi eğitim programı hazırlayanlar ve eğiticiler için rehber 2000 İstanbul: s.9-213.
 • 7. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum öncesi bakım yönetimi rehberi 26 Şubat 2010. (Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2010; Erişim Tarihi: 02 Haziran 2014) Erişim adresi: http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10162/dogum-oncesi-bakim-yonetim-rehberi-genelgesi-2010--13.html
 • 8. Coşkun A. [Pregnancy and reproductive health counseling] Gebelik ve üreme sağlığı danışmanlığı. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kitabı. (Ankara, 19–22 Nisan 2007) s.140–143.
 • 9. Taşçı E, Sevil Ü. [Nonpharmacological approach intended for labor pain] Doğum ağrısına yönelik farmakolojik olmayan yaklaşımlar. Genel Tıp Dergisi 2007; 17(3): 181–186.
 • 10. Özkan S. Pskiyatrik Tıp, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. Roch San, İstanbul, 1994.
 • 11. Kaplan S, Bahar A, Sertbaş G. Gebelerde Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Dönemlerde Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi . Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001;10: 1
 • 12. Karaçam Z, Öz F, Taşkın L. Postpartum depresyon: önleme, erken tanı ve hemşirelik bakımı. Sağlık ve Toplum Dergisi 2004;14:14-24.
 • 13. Melender HL. Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women. Birth 2002;29:101-11.
 • 14. Dönmez S , Yeniel AÖ, Kavlak O. Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;3:908-10.
 • 15. Spice K, Jones SL, Hadjistavropoulos HD, Kowalyk K, Stewart SH. Prenatal Fear of Childbirth and Anxiety Sensitivity. J Psychosom Obstet Gynaecol 2009;30:168-74.
 • 16. Şahin N, Dinç H, Dişsiz M. Gebelerin Doğuma İlişkin Korkuları ve Etkileyen Faktörler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009;40:57-62.
 • 17. Mete S. [Antenatal education] Doğum öncesi eğitim. Şirin A. (editör). Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı. 1. Baskı. İstanbul: Bedray Basın Yayıncılık; 2008. p. 501-521.
 • 18. Hildingsson I, Dalén K, Sarenfelt L, Ransjö-Arvidson AB. First-time parents' perception of antenatal education in Sweden. International Journal of Childbirth 2013; 3(1): 28–38.
 • 15. Mete S. [Antenatal education] Antenatal eğitim. 6. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kitabı (Ankara, 23–25 Nisan 2009) s.91-93.
 • 18. Firouzbakht M, Nikpour M, Salmalian H, Ledari FM, Khafri S. The effect of perinatal education on Iranian mothers’ stres and labor pain. Glob J Health Sci. 2013; 6 (1): 61-68. Derleme HSP 2014;1(1):68-76
 • 19. Mete S. [Antenatal education] Antenatal eğitim. 6. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kitabı (Ankara, 23–25 Nisan 2009) s.91-93.
 • 20. Firouzbakht M, Nikpour M, Salmalian H, Ledari FM, Khafri S. The effect of perinatal education on Iranian mothers’ stres and labor pain. Glob J Health Sci. 2013; 6 (1): 61-68. Derleme HSP 2014;1(1):68-76
 • 21. Miquelutti MA, Cecatti JG, Makuch MY. Evaluation of a birth preparation program on lumbopelvic pain, urinary incontinence, anxiety and exercise: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13:154.
 • 22. Toker E, Aktaş S. [Midwifery in England ] İngiltere’de ebelik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 2(3): 89-97

___

Bibtex @araştırma makalesi { ksutfd826849, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {1}, pages = {53 - 58}, doi = {10.17517/ksutfd.826849}, title = {Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özgan Çelikel, Özgül} }
APA Özgan Çelikel, Ö. (2022). Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 53-58 . DOI: 10.17517/ksutfd.826849
MLA Özgan Çelikel, Ö. "Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 53-58 <
Chicago Özgan Çelikel, Ö. "Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 53-58
RIS TY - JOUR T1 - Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi AU - ÖzgülÖzgan Çelikel Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.826849 DO - 10.17517/ksutfd.826849 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 58 VL - 17 IS - 1 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.826849 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi %A Özgül Özgan Çelikel %T Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 17 %N 1 %R doi: 10.17517/ksutfd.826849 %U 10.17517/ksutfd.826849
ISNAD Özgan Çelikel, Özgül . "Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 / 1 (Mart 2022): 53-58 .
AMA Özgan Çelikel Ö. Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi. KSÜ Tıp Fak Der. 2022; 17(1): 53-58.
Vancouver Özgan Çelikel Ö. Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 17(1): 53-58.
IEEE Ö. Özgan Çelikel , "Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi", , c. 17, sayı. 1, ss. 53-58, Mar. 2022, doi:10.17517/ksutfd.826849
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1303-6610
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

30.1b299

Sayıdaki Diğer Makaleler

COVID-19 Pandemisinde Gebelerin Psikolojik Sağlık Sonuçları: Tanımlayıcı Çalışmaların Sistematik Bir Derlemesi

Pınar KARA, Evşen NAZİK

Gebe Okuluna Başvuran Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Doğum Şekilleri ve Emzirme Sürelerinin İncelenmesi

Özgül ÖZGAN ÇELİKEL

Subkutan Allergen İmmunoterapiye Bağlı Lokal ve Sistemik Reaksiyonlar: 5 yıllık Tek Merkez Deneyimimiz

Gökhan AYTEKİN, Eray YILDIZ, Fatih ÇÖLKESEN, Şevket ARSLAN, Ahmet ÇALIŞKANER

Ülseratif Kolit Oluşturulan Hayvan Modelinde Arum Dioscoridis Bitki Ekstraktı Uygulamasının Antioksidan ve Anti-inflamatuvar Etkisi

Ahmet Burak AĞAOĞLU, Kadir GİŞİ, Murat İSPİROĞLU, Abdulkadir Yasir BAHAR, Fatma İNANÇ TOLUN, Bülent KANTARÇEKEN

Servikal Lazer Diskektomide Başlangıç Görsel Analog Skala Skorunun Sonuçlara Etkisi

Kutsal Devrim SEÇİNTİ

Nadir Görülen Bir Akciğer Tümörü: İnflamatuvar Myofibroblastik Tümör

Fatoş KOZANLI, Abdulkadir Yasir BAHAR

Kanserden Sağ Kalanlarda Erişkin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği

Seçil TAYLAN, İlknur ÖZKAN, Nermin EROĞLU, Nurcan KOLAÇ

Ani idiyopatik İşitme Kayıplarında Kombine Steroid Tedavisinin Etkinliği Prognostik Faktörlerle İlişkisi

Nagihan BİLAL, Mehmet Ali KARSAVUL, İsrafil ORHAN, Saime SAĞIROĞLU, Muhammed Gazi YILDIZ, İrfan KARA, Adem DOĞANER, Emine TEMİZ

Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı’nın RDW ile İlişkisi

Ufuk ÖZGÜL, Hakan GÜNEŞ, Bayram ÖZTÜRK, Ahmet YILMAZ

İnternal Jugüler Ven Kateterizasyonu Sonrası Brakiyal Pleksus Yaralanması

Ali GÜNDOĞDU, Sümeyra ÖZBERK, Cihan UYSAL, Yakub PATAT, İsmail KOÇYİĞİT, Murat SİPAHİOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK