Rus Arşiv Belgeleri [Russian Archival Documents]

Rus arşivlerinden çevrilen belgelerde 1847-1858 ve 1862 yıllarında Kabardey bölgesinde bulunan köylerin isimleri, bulundukları yerler ve nüfusları verilmektedir. Ayrıca belgeler arasında 1852 yılında Rusya tabiyetini kabul eden ve tuz verilen Çerkes köylerinin listesi, Rus ordu komutanının talimatı ve diğer askeri yazışmalar yer almaktadır.

Russian Archival Documents

Translated from Russian archives, the following documents are from 1847-1858 and 1862 listing the village names, their locations and populations in the Kabardian region. Besides, among the documents there is a list of Circassian villages accepting Russia's rule and receivng salt, and the Russian commanders request for this and military letters. 

___

  • Duman, Hasan, Vdali ot Rodinı / Hekum Pe'aş′eu (Vatanından Uzaklara), “EL-FA”, Nalçik, 1994, s.17-19 / 145-147. Gürcistan Merkezi Devlet Tarih Arşivi (TSGİA), f. 416, op, 3, d. 221, l. 1-2. Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi (TSGA KBR), f. 2, op. 1, d. 654, ll. 1-5. Krasnodar Krayı Devlet Arşivi (GAKK), f.261, op. 1, d. 1263, l. 3-6. Krasnodar Krayı Devlet Arşivi (GAKK), f. 347, op. 1, d. 54, l. 1–21. Kuzey Osetya ÖSSC Merkezi Devlet Arşivi (TSGA SOVSSR), f. 291, op. 1, d. 3, l. 19 ob Merkezi Devlet Askeri-Tarih Arşivi (TSGVİA), f. 13454, op. 2, d. 470, ll. 3-7. Rusya Devlet Askeri Tarih Arşivi (RGVİA), f. 14257, op. 3, d. 380, l.10-11.

___

MLA Topçu, M. "Rus Arşiv Belgeleri [Russian Archival Documents]" . Kafkasya Çalışmaları 5 (2020 ): 303-322 <
Kafkasya Çalışmaları
  • ISSN: 2149-9527
  • Yayın Aralığı: Yılda Yıllık
  • Yayıncı: Murat TOPÇU

7.1b74

Sayıdaki Diğer Makaleler

Common Identity as the Missing Element in the Construction of Regionalism in the South Caucasus [Güney Kafkasya’da Bölgeciliğin Kurulmasında Eksik Unsur Olan Ortak Kimliğin Tahlili]

Nazrin GADİMOVA-AKBULUT

Russian-Turkish Relations in the Black Sea Region and Caucasus under the Shades of Conflicts [Karadeniz Bölgesinde ve Kafkasya’da Çatışmaların Gölgesinde Rusya-Türkiye İlişkileri]

Elçin BAŞOL

18. Yüzyılda Oset Ruhanî Komisyonu ve Mozdok’ta Eğitim Faaliyetleri [18th Century Ossetian Spiritual Commission and Educational Activities in Mozdok]

Didem ÇATALKILIÇ

Hakuçey Topraklarına Harekat [Expedition to Hakuchey Lands]

Yevgeni VASİLYEV, Çevirmen: Murat TOPÇU

Kafkasya'dan Mektuplar-1 [Letters from the Caucasus-1]

Rostislav FADEYEV, Çevirmen: Denef CHETAO KAYHAN

Unpublished Ottoman and British Archival Records of Circassian Coins and Medals [Çerkes Para ve Madalyaları Hakkında Yayınlanmamış Osmanlı ve İngiliz Arşiv Kayıtları]

Yahya KHOON

Gelencik'te Esir Tutulan Çerkesler [Circassians Captivated in Gelendzhik]

İ. SUŞÇOV, Çevirmen: Murat TOPÇU

Rus Arşiv Belgeleri [Russian Archival Documents]

Murat TOPÇU

A New Source of Information on Circassians, Kabarda and the Kinjal Battle in the Early 18th Century: A Hebrew Chronicle from the Crimean Khanate

Dan SHAPİRA, Çevirmen: Dan Shapira

Северокавказцы – жертвы трагедии на Драве [North Caucasians as Victims of the Tragedy on the Drava River]

Elfine SİBGATULLİNA