Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi

Cilt: 6 Sayı: 11 -2023Son Sayı