Mary Wollsonecraft'ın “Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi” Kitabının İncelenmesi

Kadının toplumda var olma mücadelesi kadim bir tarihe sahiptir. Bu mücadele ilkel toplumlardan başlayıp günümüz modern toplumlara kadar süregelmiştir ve hala da devam etmektedir. Kadın mücadelesi her geçen gün daha da artmakta ve kurumsal bir kimliğe kavuşmaktadır. Kuşkusuz bugün neredeyse dünyanın her yerinde örgütlenmiş veya örgütlü hale gelmiş olan kadınlar, sahip oldukları haklara birçok bedeller ödeye-rek kavuştular. Giyotine gönderildiler, yakıldılar, yok sayıldılar, toplumda görünür olmaları engellendi, öldürüldüler veya cadı olarak görülerek avlandılar ancak bütün bu gayri insani durumlara rağmen, kadınlar erkek egemen anlayışa yani patriyarkaya karşı mücadele etmeye devam ettiler. Tarih boyunca başta patriyarka iktidarı olmak üzere her çeşit baskılara karşı mücadele eden Krotonlu Theano (MÖ. 600-550), Miletli Aspasia (MÖ. 470-400), Mantinealı Diotima (MÖ. 400- ?), İskenderiyeli Hypatia, (350-415), Sienalı Katerina (1347-1380), Christine de Pizan (1365-1429), Avilalı Te-resa (1515-1582), Mary Astell (1666-131), Olympe de Gouges (1748-1793), Simone Weil (1909-1943), Hannah Arendt (1906-1975), Simone de Beauvoir (1908-1986), Martha C. Nussbaum (1947-..) gibi daha birçok kadın filozof, bilim insanı ve aktivis-ten söz etmek mümkündür.

Mary Wollstonecraft

Kadının toplumda var olma mücadelesi kadim bir tarihe sahiptir. Bu mücadele ilkel toplumlardan başlayıp günümüz modern toplumlara kadar süregelmiştir ve hala da devam etmektedir. Kadın mücadelesi her geçen gün daha da artmakta ve kurumsal bir kimliğe kavuşmaktadır. Kuşkusuz bugün neredeyse dünyanın her yerinde örgütlenmiş veya örgütlü hale gelmiş olan kadınlar, sahip oldukları haklara birçok bedeller ödeye-rek kavuştular. Giyotine gönderildiler, yakıldılar, yok sayıldılar, toplumda görünür olmaları engellendi, öldürüldüler veya cadı olarak görülerek avlandılar ancak bütün bu gayri insani durumlara rağmen, kadınlar erkek egemen anlayışa yani patriyarkaya karşı mücadele etmeye devam ettiler. Tarih boyunca başta patriyarka iktidarı olmak üzere her çeşit baskılara karşı mücadele eden Krotonlu Theano (MÖ. 600-550), Miletli Aspasia (MÖ. 470-400), Mantinealı Diotima (MÖ. 400- ?), İskenderiyeli Hypatia, (350-415), Sienalı Katerina (1347-1380), Christine de Pizan (1365-1429), Avilalı Te-resa (1515-1582), Mary Astell (1666-131), Olympe de Gouges (1748-1793), Simone Weil (1909-1943), Hannah Arendt (1906-1975), Simone de Beauvoir (1908-1986), Martha C. Nussbaum (1947-..) gibi daha birçok kadın filozof, bilim insanı ve aktivis-ten söz etmek mümkündür.
Keywords:

kadın, , erkek, , eşitlik, ,