Değerli araştırmacılar, dergimiz makale süreç işletim üst sınırına ulaştığı için Editör Kurulu tarafından bir süre yayın kabulüne kapanmıştır. 

Yayın Periyot Değişikliği: KSÜSBD, 2021 yılı itibarıyla yayın periyodunu yılda üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak güncellemiştir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 1

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını ve telif devir formlarını da yüklemelidir. Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır. Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 2

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalarda yazarlar bu onay belgesini de sisteme yüklemelidir ve ayrıca yazarların çalışma içerisinde izinle ilgili bilgilere yer vermesi gerekmektedir.

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalar şunlardır:

  1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar  2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,  3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,  4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,  5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Cilt: 18 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı