Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Jeomorfoloji Derneği

5.2b 3b