Gastronomide dijitalleşme, IoT uygulamalarının kullanılması ve gastroteknolojinin kavramsal çerçevede incelenmesi

Dördüncü Sanayi Devrimi’nden sonra hayatımızın birçok alanında hızla teknolojik yenilikler meydana gelmiştir. Hizmet sektöründe de çeşitli yenilikçi yaklaşımlar yaşanmıştır. Gastronomi alanı da buna dahil olmuş hem tüketiciler açısından hem de üreticiler açısından çok çeşitli yenilikler yapılmış ve teknolojinin gelişmesiyle de yapılmaya devam edilecektir. Bu araştırmada da yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan teknolojinin yenilikçi davranışların gastronomi alanındaki teknolojik gelişmeler ile dijitalleşme, IoT uygulamalarının kullanılması ve gastroteknolojinin etkileri araştırılmıştır ve Davis’in teknoloji kabul modeli çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak doküman analizi yapılmıştır.

Digitalization in gastronomy, use of IoT applications and conceptual analysis of gastrotechnology

The realization of the Fourth Industrial Revolution Industry 4.0, technological innovations have occurred rapidly in many areas of our lives. Various innovative approaches have also been experienced in the service sector. The field of gastronomy has also been included in this, and many innovations have been made in terms of both consumers and producers and will continue to be made with the development of technology. In this research, the innovative behaviors of technology used in food and beverage businesses, technological developments in the field of gastronomy, digitalization, the use of IoT applications and the effects of gastrotechnology were investigated and evaluated within the framework of Davis's technology acceptance model. Document analysis was carried out using the qualitative research method.

___

 • Aksoy, M. & Akbulut, B.A. (2017). Restoranlardaki teknolojik yeniliklerin deneyim pazarlaması açısından değerlendirilmesi. II Eurasia Tourism Congress, Current Issues, Trends and Indicators. International Congress on Cultural Herigate and Tourism. 19-21th May 2017, Konya, Turkey, 1-10.
 • Alptekin, Z. M. (2020). Dijitalleşme ve dijital sosyal sorumluluk iletişimi. Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi, 3, 136-155.
 • Aytaç, K,. & Korçak, Ö. (2021). IoT based intelligence for proactive waste management in Quick Service Restaurants. Journal of Cleaner Production, 284, 1-12.
 • Bunge, M. (1985). Philosophy of science and technology. V. 7., Holland: D. Rediel Publishing Company.
 • Coşkun, B. (2015). İletişim teknolojilerinin stratejik kaynak yönetimi: Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (TTAŞ Örneği). Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1, 31-53.
 • Çelik, H. E., Yılmaz, V., & Pazarlıoğlu, V. (2010). Teknoloji kabul modeli ve bir uygulama. Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, 47, 35-44.
 • Elektrikinfo. (2019). Dijitalleşme Nedir. Erişim Tarihi:15.05.2023 https://elektrikinfo.com/dijitallesme-nedir/.
 • Erdal E., & Ergüzen A. (2020). Nesnelerin interneti. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 3, 24-34.
 • Feibleman, J. K. (1961). Pure science, applied science, technology, engineering: an attempt at definitions. Technology and Culture, 2, 305-317.
 • Günay, D. (2017). Teknolojii nedir? Felsefi bir yaklaşım. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7,163-166.
 • Güner, D., & Aydoğdu, A. (2022). Gastronomi alanındaki teknolojik gelişmelere yönelik bir değerlendirme: Dijital gastronomi. Aydın Gastronomy, 6, 17-28.
 • Hong, S., Kim, D., Ha, M., Bae, S., Park, S. J., Jung, W., & Kim, J. E. (2010). An IP-based wireless sensor network approach to the internet of things. IEEE Wireless Communications, 17, 34-42.
 • Kanık, İ. (2016). Gastro medya ve gastro kültürün kavramsal incelenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 22, 83-98.
 • Liao, Z., & Cheung, M. T. (2001). Internet-Based E-Shopping and Consumer Attitudes an Empirical Study. Information & Management, 5, 299-306.
 • Mil, B., & Dirican, C. (2018). Endüstri 4.0 teknolojileri ve turizme etkileri. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3, 1-9.
 • Mogali, S.S. (2015). Internet of things and its role in smart kitchen. 4th National Conferrence of Scientometrics and Internet of Things. 25- 26th September 2015, Bangalore, India., 1-11.
 • Onwude, D.I., Chen, G., Eke-Emezie, N., Kabutey, A., Khaled, A.Y., & Sturm, B. (2020). Recent advances in reducing food losses in the supply chain of fresh agricultural produce. Proces, 8, 1-31.
 • Özdemir, Ö. G. Ö., & Özdemir, E. G. (2019). Endüstri 4.0 ve yiyecek içecek işletmelerindeki yansımaları. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19-21 Eylül, 87.
 • Sayar, S. (2019). Dijitalleşme ile yeni oluşan kavramlar: Endüstri 4.0, IoT ve Blockchain uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi).
 • Taşel, F. (2020). Dijitalleşmenin ticarete ve ekonomiye etkisi. Beykoz Akademi Dergisi, 8, 127-137.
 • Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N., & Çuhadar, M. (2018). Endüstri devrimleri ve turizm: Türkiye turizm 4.0 SWOT analizi ve geçiş süreci önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23,16-38.
 • Zencir, E. (2014). Endüstriyel mutfak ekipmanlaro üreticilerinin sorumluluk bilinci: Türkiye üreticileri örneği. International Journal of Human Sciences, 11(1), 192-203. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2719.