COVİD-19 PANDEMİSİNDE HEMŞİRELERİN ÖDEDİĞİ BEDEL:MERHAMET YORGUNLUĞU

COVİD-19 PANDEMİSİNDE HEMŞİRELERİN ÖDEDİĞİ BEDEL:MERHAMET YORGUNLUĞU

Covid-19 pandemisinde hastaların iyileşme sürecinde hemşirelik bakımının çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu süreçte hemşireler, hastalığın tedavisinin bilinmemesi, bulaş riskinin fazla olması, çalışma sistemlerinin değişmesi, iş yüklerinin artması, koruyucu ekipman ile çalışmak zorunda kalmaları gibi nedenlerleyüksek duygu yükü yaşamalarına rağmen hastaların bakım gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadırlar. Pandemi sürecinde hemşireler uzun bir süre yoğun ve sürekli olarak hasta ile yakın temasta bulunarak, sürekli fedakarlık etmekte ve stres altında çalışmaktadırlar. Tüm bu çabalarının sonucunda bir süre sonra farkına varmadan merhamet yorgunluğu yaşayabilmektedir. “Bakım vericileri etkileyen benzersiz bir tükenmişlik biçimi” olarak bilinen, merhamet yorgunluğunun kişisel, mesleki profesyonellik ve sağlık kurumları açısından olumsuz ve önemli sonuçları bulunmaktadır. Dolayısıyla özellikle pandemi sırasında hemşirelerin merhamet yorgunluğundan korunması açısından merhamet yorgunluğunun belirtilerinin bilinmesi ve erken tanınmasının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Hemşireleri merhamet yorgunluğundan korumak, etkilerini azaltmak veya önlemek amacıyla kriz yönetimiyle ilgili kılavuzlar oluşturulması, hemşirelerin yönetim ve ekip arkadaşları tarafından desteklenmesi ve kendi öz bakımını sağlaması önemli görülmektedir.

___

 • [1] WHO. World Health Organization (WHO), Corona Virus Disease (Covid-19) Date: 01.06..2021. Erişim Tarihi.01.06.2021
 • [2] Çelebi C.Covid-19 Tanılı Hastalarda Hemşirelik Bakımı.Ege Klin Tıp Derg, vol.58, no.1, Ek /pp.35-40, 2020
 • [3] Terzi B, Covid-19: Yoğun Bakımda Bakım Yönetimi ve İzlem, İç Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri p.1-9. 2020
 • [4] Çevik Aktura S, Özden G, “Salgının Psikolojik Etkileri: Covıd-19”, Hemşireleri Psychologıcal Effects Of The Epıdemıc: Nurses Of Covıd-19Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.73, 2020
 • [5] Billings, J., Kember, T., Greene, T., Grey, N., El-Leithy, S., Lee, D., Brewin, C. (2020). Guidance For Planners Of The Psychological Response To Stres Experienced By Hospital Staffas Sociated With Covid: Early İnterventions.
 • [6] Jackson D, Bradbury‐Jones C, Baptiste D, Gelling L, Morin K, Neville S, Smith GD, Life in the pandemic: some reflections on nursing in the context of Covid‐19. Journal of Clinical Nursing, 2020
 • [7] Hiçdurmaz D, Üzar-Özçetin YS, “Covıd-19 Pandemisinde Ön Safta Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Sağlığının Korunması Ve Ruhsal Travmanın Önlenmesi” HUHEMFAD-JOHUFON, vol.7(Özel Sayı), pp.1-7, 2020
 • [8] Franza F, Basta Rpellegrino F, Solamita B, Fasano V, “The Role of Fatigue of Compassion, Burnout and Hopelessness in Healthcare:Experience in the Time of Covid-19 Outbreak”, Psychiatria Danubina, vol.32, no.2, pp.222-275,2020 Conference paper © Medicinskanaklada - Zagreb, Croatia
 • [9] Maunder, R. G., Lancee, W. J., Balderson, K. E., Bennett, J. P., Borgundvaag, B., Evans, S, Hunter, J. J. (2006). Long Term Psychological And Occupational Effects Of Providing Hospital Healthcare During SARS Outbreak. Emerging İnfectious Diseases, 12(12), 1924.
 • [10] Lai J, Ma S, Wang Y, et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Healthcare Workers Exposed To Corona Virus Disease 2019. JAMA Netw Open. 2020;3(3):e203976. [Crossref]
 • [11]Alharbi J, Jackson D, UsherK,“The Potential For Covid-19 To Contribute To Compassion Fatigue İn Critical CareNurses”, J Clin Nurs,vol.29, pp.2762–2764, 2020
 • [12]. Joinson C. “Coping With Compassion Fatigue”,Nursing.vol. 22,pp.116-120, 1992
 • [13]. Orlovsky C. “Compassion Fatigue”,Prairie Rose. vol.75, no.13, 2006
 • [14]. Circenis K, Millere I. ”Compassion Fatigue, Burnout and Contributory Factors Among Nurses in Latvia”. Procedia-Social and Behavioral Sciences2011;30:2042–46.
 • [15]. Coetzee SK, Klopper HC. “Compassion Fatigue Within Nursing Practice: A Concept Analysis”,Nurs Health Sci, vol.12, pp.:235–43, 2010 [16]. Peters E.”Compassion Fatique İn Nursing: A Concept Analysis” Nursing Forum. vol.53, no.4, pp.466-480, 2018
 • [17]. Dikmen Y, Aydın Y,“Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu: Ne? Nasıl? Ne Yapmalı?”, Jhum Rhythm.vol.1, no.1 pp.13-21, 2016
 • [18]. Lombardo B, Eyre C. “Compassion Fatigue: A Nurse’s Primer”, The Online Journal of Issues in Nursing, vol.16, no.1, 2011
 • [19].Doherty, M, Hauser, J. “Care Of The Dying Patient” A Field Manual For Palliative Care İn Humanitarian Crises Waldman, M. Glass (Eds.),Oxford UniversityPress. pp. 1–17, 2019, https://doi.org/10.1093/med/97801 90066 529.001.0001
 • [20]. Najjar N, Davis LW, Beck-Coon K, Carney Doebbeling C,“Compassion Fatigue: A Review Of The Research To Date And Relevance To Cancer-Care Providers”, J Health Psychol,vol.14, pp.267–77, 2009
 • [21]. Yoder EA,” Compassion Fatigue İn Nurses”, Appl Nurs Res, vol.23, pp.191–7, 2010
 • [22]. Beck CT, “Secondary Traumatic Stress İn Nurses: A Systematic Review”, Arch Psychiatr Nurs, vol.25, pp.1–10,2011.
 • [23]. Hooper C, Craig J, Janvrin DR, Wetsel MA et al,“Compassion Satisfaction, Burnout, And Compassion Fatigue Among Emergency Nurses Compared With Nurses İn Other Selected İnpatient Specialties”,Journal of Emergency Nursing: JEN: OfficialPublication of theEmergencyDepartmentNursesAssociation, vol. 36 no.5, pp. 420-427,2010.
 • [24]. Wentzel D, Brysiewicz P,“The Consequence Of Caring Too Much: Compassion Fatigue And The Trauma Nurse”, Journal of Emergency Nursing: JEN: Official Publication of The Emergency Department Nurses Association.vol.40, no.1, pp.95-97, 2014.
 • [25]. Polat FN, Erdem R, “Merhamet Yorgunluğu Düzeyinin Çalışma Yaşam Kalitesi İle İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Örneği”,Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, vol. 26, no.1, pp. 291-312,2017.
 • [26]. Portnoy, D. (2011). Burn out and Compassion Fatigue: Watch for the Signs. Health Progress, Journal of The Catholic Health Association of The United States.
 • [27]. Jenkins B, Warren NA. “Concept Analysis: Compassion Fatigue And Effects Upon Critical Care Nurses”,Crit Care Nurs Q,vol.35, no.4, pp.388-395, 2012.
 • [28]. Gök GA. “Merhamet Etmenin Dayanılmaz Ağırlığı: Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu ”Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.299-313,2015.
 • [29]. McHolm F, “RX For Compassion Fatigue”, J Christ Nurs, vol.23, no.4, pp.12-19,2006.
 • [30]. Şirin M, Yurttaş A, “Hemşirelik Bakımının Bedeli: Merhamet Yorgunluğu. Hemşirelik Bakımının Bedeli: Merhamet Yorgunluğu” DEUHFED, vol. 8, pp.123–30, 2015.
 • [31]. ICN. Polıcy Brıef, https://www.icn.ch/sites/default/files/inline- (Erişim Tarihi 31.05.2021).
 • [32].Said, R.M., El-Shafei, D.A. Occupational Stress, Job Satisfaction, Andintenttoleave: NursesWorking On Front Lines During Covid-19 Pandemic in Zagazig City, Egypt. Environ Sci Pollut Res 28, 8791–8801 (2021). https://doi.org/10.1007/s11356-020-11235-8.
 • [33]. Solomon J. Nurses Coping Strategies With Compassion Fatigue – A Literature Review. Degree Programme in Nursing Social Services, Health and Sports.Bachelor’sThesis, Jyväskylä: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, 2014.
 • [34].Horesh, D, Brown, AD,“Traumatic Stress İn The Age Of Covid-19: A Call To Close Critical Gaps And Adapt To New Realities”, Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, andPolicy, vol.12, no.4, pp.331–335, 2020, https://doi.org/10.1037/tra00 00592.
 • [35]. Van Zyl AB, Noonan, I, “The Trojan War İnside Nursing: An Exploration Of Compassion, Emotional Labour, Coping And Reflection”, British Journal of Nursing,vol.27, no.20, pp.1192–1196, 2018.